Vleermuizen krijgen vier extra winterslaapplaatsen in Vilvoorde, Steenokkerzeel en Kraainem

Een stabiel binnenklimaat, spleten tussen stenen als hangplaats en een deur met een invliegopening. Veel heeft een vleermuis niet nodig om gelukkig te overwinteren.Delen

Een stabiel binnenklimaat, spleten tussen stenen als hangplaats en een deur met een invliegopening. Veel heeft een vleermuis niet nodig om gelukkig te overwinteren. Met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met Stad Vilvoorde, 15th Wing Air Transport,  gemeenten Steenokkerzeel, gemeente en Kraainem, Vlaamse Milieu Maatschappij, Agentschap voor Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Studie geeft Regionaal Landschap Brabantse Kouters de vleermuis extra kansen in Vilvoorde, Steenokkerzeel en Kraainem.

Vleermuizen zijn erg nuttige dieren. Ze verorberen makkelijk een paar duizend muggen en motten per nacht. Door de eisen die ze aan hun leefgebied stellen, fungeren ze ook als een ware barometer voor de kwaliteit van ons landschap. Zowel zomerverblijfplaatsen, overwinteringslocaties, foerageergebieden als verbindingen tussen die locaties zijn belangrijk. Ze hebben dan ook sterk te lijden onder de landschappelijke versnippering. Zeker de ruime luchthavenregio staat erg onder druk op dat vlak en dat terwijl die net heel belangrijk is voor vleermuizen. De valleien van de Trawool, Woluwe en Zenne vormen samen met de kasteelparken, stedelijke parken, golfterreinen en dreven immers een belangrijk leefgebied en  delen ervan zijn zelfs Europees beschermd als leefgebied.

De historische afwateringstunnel van het Tuchthuis in Vilvoorde had met open voegen tussen de stenen en zwermende grootoorvleermuizen en gewone en ruige dwergvleermuizen in de buurt, al een hoog potentieel als overwinteringsplaats. De buitenmuren en de toegang werden hier hersteld, en een deur met invliegopening werd toegevoegd zodat vleermuizen hier vanaf nu ongestoord de winter kunnen doorbrengen.

Aan de kelder van Domein 3 Fonteinen werd de aanvliegroute hersteld en de zone rondom de kelder wordt vleermuisvriendelijk beheerd. De onderste kelder werd volledig afgesloten en vleermuisvriendelijk ingericht met holle bakstenen. Een stabiel binnenklimaat is erg belangrijk tijdens de winterslaap, met een stabiele temperatuur, een hoge luchtvochtigheid en weinig tocht. Het bouwwerk zelf werd beschermd tegen instromend regenwater en kreeg een groen dak.

In Kraainem en op een militair domein in Melsbroek werden respectievelijk een keldercomplex en bunker afgesloten met een nieuwe deur met invliegopening. Holle bakstenen voorzien de vleermuizen er ook van schuilplaatsen.

De provincie Vlaams-Brabant voorzag voor al deze ingrepen in totaal een budget van 52.419 euro via een duurzaam biodiversiteitsproject. ‘Vleermuizen stellen erg hoge eisen aan hun leefomgeving. Door onze krachten te bundelen met al deze partners en acties te koppelen aan landinrichtings- en bosuitbreidingsprojecten, bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de vleermuis’, vertelt gedeputeerde Bart Nevens.

‘In dit project werken we aan een fijnmazig netwerk van geschikte overwinteringslocaties’, legt RLBK- voorzitter Joeri Van den Brande uit. ‘Maar hier stoppen de inspanningen niet voor deze soortengroep. Via een parallel lopend provinciaal duurzaam biodiversiteitsproject worden door RLBK, Bos+ en Natuurpunt Studie de groene verbindingen in het landschap voor vleermuizen onder de loep onderzocht én verder versterkt. Zo verhogen we actief de mobiliteitsradius voor vleermuizen in onze regio.’ 

© Theo De Vos
© Theo De Vos