Over ons

Regionaal Landschap Brabantse Kouters bouwt samen met jou aan het landschap van morgen. Met alle gebruikers van de open ruimte werken wij aan landschapszorg, natuurinrichting, -recreatie en -educatie.

Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw wil onze natuur, ons landschap, ons erfgoed, onze streekidentiteit behouden en versterken. RLBK ontplooit haar werking in het noordwesten van de provincie Vlaams-Brabant, ten noorden van Brussel.

Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst maken deel uit van de Brabantse Kouters.

Onze missie

Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst.

Wij zorgen voor het landschap

We bewaren en versterken de streekidentiteit. Jaarlijks planten en beheren we kilometers hagen, heggen, houtkanten en knotbomenrijen. We leggen boomgaarden aan en richten percelen natuurvriendelijk in. Poelen worden hersteld en klein bouwkundig erfgoed als veldkapellen krijgt een opknapbeurt. We houden altijd rekening met cultuurhistorische landschapswaarden en kansen voor recreatie en educatie. 

We zetten in op natuurbehoud en biodiversiteit door leefgebieden te versterken en groen-blauwe verbindingen te maken in het landschap. We creëren een plek voor de vele zeldzame en minder zeldzame soorten in onze regio, zoals de grote pimpernel, de kamsalamander, de akkervogels, de vleermuizen en solitaire bijen.

We willen iedereen toegang geven tot kwaliteitsvolle natuurrecreatie. Meer toegankelijke natuur op een boogscheut van woonkernen is de ambitie. Zo leer je het landschap achter de lintbebouwing van een andere kant kennen.

We willen iedereen warm maken voor natuur en landschap. We geven cursussen, organiseren wandelingen, ... en bieden natuur- en milieueducatie aan schoolkinderen aan.

Samen met jou

Samenwerking, overleg en expertise zijn de positieve krachten waarmee Regionaal Landschap Brabantse Kouters natuur en landschap versterkt.

Dankzij de vzw-structuur en de betrokkenheid van verenigingen en gemeenten kunnen we snel en efficiënt zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en financiële inbreng van eigenaars en partners als multiplicator.

Samen met de 15 aangesloten gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest, Europa, verenigingen voor natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw, erfgoed en jacht zetten we zo in op duurzame streekontwikkeling. 

Bouw jij samen met ons mee aan het landschap? Laat je inspireren op onze projectpagina's, contacteer ons voor landschapsadvies of inrichtingen van toegankelijk groen of ga zelf aan de slag met onze leuke tips.

Bestuur

Onze raad van bestuur telt 20 leden en 5 adviserende leden uit de provincie Vlaams-Brabant, uit onze aangesloten stad en gemeentes en uit natuur-, landbouw-, erfgoed- en jachtorganisaties.

Bekijk het volledige bestuur.