Paardenkastanjedreef in Grimbergen krijgt extra onderhoud

De dreef in de Vorststraat krijgt extra zorgen. Zo blijft de dreef een streling voor het oog en veilig voor wandelaars en fietsers.Delen

Van 27 februari tot half oktober 2024 wordt er opnieuw gewerkt aan de paardenkastanjes in de Vorststraat. Deze bijkomende inspectie en beheerwerken volgen op de eerdere onderhoudswerken uit 2019.

Deze paardenkastanjedreef is opgenomen in de inventaris ‘Houtig Erfgoed’ en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht, Maalbeekvallei, sinds 9 juli 1980.

Op 22 mei 2019 werd een boomveiligheidscontrole uitgevoerd voor de 32 bomen. In dit verslag werd per boom een risicoprofiel opgemaakt, inclusief een advies voor beheer. Hieruit bleek dat door het achterstallig onderhoud een inhaalbeweging nodig was. De nodige onderhoudswerken werden uitgevoerd in oktober 2019. Het agentschap Onroerend Erfgoed gaf daarbij een premie voor de onderzoeken en de onderhoudswerken.

Een nieuwe boomveiligheidscontrole werd uitgevoerd op 5 oktober 2023. Hieruit bleek dat een onderhoudsnoei, het uitlichten van de takken, kroonreductie, het verwijderen van de klimplanten en kroonverankeringen nodig zijn. Deze werken zorgen ervoor dat de dreef veilig blijft voor wandelaars en fietsers.

Eén dode en één zwaar beschadigde boom moeten ecologisch geveld worden. Nu vormen de bomen een gevaarvoor zowel voorbijgangers als voor de omgeving. Bij een ecologische velling blijft de stam deels staan (voor de dode boom op 4m en voor de boom met een verhoogd breukrisico op 8m). Op die manier blijft het dood hout ter plaatse wat de biodiversiteit in de dreef ten goede komt. Het geeft o.a. de kans aan insecten, vleermuizen en vogels om er nestgelegenheid te vinden. Deze ingrepen moeten voor de eerste bladzetting van het voorjaar 2024 gebeuren. Voor een aantal bomen zijn bijkomende onderzoeken nodig, zoals een trekproef en kliminspecties.

Deze bijkomende beheerwerken worden verspreid uitgevoerd in de periode van 27 februari tot half oktober 2024. Ook voor de bijkomende onderzoeken geeft het agentschap Onroerend Erfgoed een premie.

Het dossier wordt opgevolgd door de gemeente Grimbergen en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Erfgoed Brabantse Kouters, i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw en het agentschap Onroerend Erfgoed.

© RLBK
© RLBK