Kastanjebomen in Ter Tommendreef krijgen noodzakelijke zorg

Een dreef spreekt tot de verbeelding. Bomenrijen langs de kant van de weg gidsen je naar je bestemming. De Grimbergse Ter Tommendreef is zo’n feeërieke plek. Eentje waar momenteel extra zorg aan besteed wordt.Terug naar overzicht
Delen

Natuurbehoud begint in Grimbergen bij adequate boomzorg. Met de nodige expertise ontwikkelen de gemeentelijke ploegen er een gepast onderhoudsplan. Bomen worden ook nooit zonder aanleiding gerooid. Specifiek in de Ter Tommendreef werken gemeente Grimbergen en Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, aan het beheer van de majestueuze kastanjebomen.

“De bomen hebben een belangrijke erfgoedwaarde voor onze gemeente en regio”, stelt schepen van erfgoedbeleid Karlijne Van Bree. “Ze vormen een prachtige bomenrij aan de ingang van de Borcht en geven een waardevolle groene structuur in deze wijk. Ze zorgen bovendien voor zuurstof en zijn een natuurlijke filter bij extreem hoge temperaturen.” 

Drie concrete maatregelen ter bevordering van boomvitaliteit en levensduur


Zoals bij elk kwalitatief project werd ook hier gestart met een grondig onderzoek. Terra Nostra België, een specialist in bodem- en boomonderzoek, bestudeerde de conditie van de paardenkastanjes. In navolging van dat verslag liggen nu drie concrete actiepunten op tafel die de vitaliteit en de levensduur van de bomen moeten verbeteren, alsook de veiligheid waarborgen:

  1. Garanderen van veiligheid voor omwonenden en voorbijgangers door rooien van risicovolle bomen. Twee bomen werden intussen geveld. Hun verlies wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe hoogstambomen in de omgeving.
  2. Gericht snoeien van bomen ter verbetering van de vitaliteit en in functie van de vrije doorgang van verkeer. Ook deze actie draagt bij tot de algemene veiligheid. De aannemer staat uiteraard in voor het opruimen van het snoeiafval.
  3. Losser maken van de omringende grond rond de bomen om voldoende wortelruimte te creëren. De extra ruimte helpt de bomen om gezond te blijven. Er worden ook extra voedingsstoffen toegediend. 

“De Paardenkastanjedreef is een relict van het voormalige domein van Borcht en een getuige van het verdwenen kasteel Ter Tommen. Om dit belangrijk landschappelijk erfgoed te bewaren zijn aangepaste beheermaatregelen vereist om het te behoeden voor verder verval. Voor het voorafgaand onderzoek door een bomenexpert en voor de beheers- en herstelwerken kon de gemeente rekenen op een provinciale subsidie (‘de ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant’) en dit voor 35 procent van de kosten. De provincie stimuleert via dit reglement niet alleen het behoud van waardevol bouwkundig erfgoed, maar ook van landschappelijk en archeologisch erfgoed”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant.

Aanvang snoeiwerken 12-16 september

Een gespecialiseerde boomverzorgingsfirma staat in voor de snoeiwerken en bodemverbetering. Die waren al sinds juni aangekondigd. De snoeiwerken zijn deze week gestart.

“Om de hinder die deze werken met zich meebrengen maximaal te beperken, werkt de aannemer met een mobiele werf. Daarnaast wordt er in de Ter Tommendreef een voorrangsregeling ingesteld. Op die manier blijft de doorgang voor alle verkeer mogelijk”, informeert schepen van groen Kirsten Hoefs.

“De standplaatsverbetering van de bomen wordt voorlopig niet uitgevoerd. In de huidige droogte hebben deze werken niet het gewenste effect: het losmaken van de grond gebeurt best in een periode dat de grond vochtig is. De werken worden nog verplaatst naar het najaar”, vult Hoefs aan.

Voor meer informatie over de eigenlijke werken (snoeiwerken en bodemverbetering) kan je terecht bij Regionaal Landschap Brabantse Kouters: info@brabantsekouters.be, 02 253 43 04 of bij de Grimbergse dienst Groen: groen@grimbergen.be, 02 260 13 54.

Snoeiwerken in de Ter Tommendreef
© Grimbergen