Dunning Zavelbos geeft ruimte aan toekomstbomen

In januari zullen er bomen in het Zavelbos gekapt worden. Deze dunning geeft andere bomen de kans om te groeien.Delen

Het Zavelbos is een mooi pioniersbos in Sterrebeek dat enkele jaren geleden gered werd van de kap. De voorbije jaren werd het bos uitgebreid met brede randen van iep, hazelaar, eenstijlige meidoorn, hondsroos, ... De kern van het Zavelbos is ontstaan door spontane verbossing. De berken staan er erg dicht op elkaar.

Een dunning of individuele boomkapping geeft meer ruimte aan de omringende bomen. Deze toekomstbomen krijgen zo optimaal de kans om zich te ontwikkelen tot een gezonde en ecologisch waardevolle boom. Een dunning imiteert eigenlijk de natuurlijke sterfte in het bos, door competitie tussen bomen, storm of ziekte. De gaten die ontstaan geven plaats en licht aan andere bomen. Een selectieve dunning draagt ook bij tot structuurdiversiteit, ongelijkjarigheid, open plekken en bosranden, licht in het bos... Aspecten die allemaal bijdragen aan de biodiversiteit.

Bosgroep Vlaams-Brabant bepaalt in oktober 2023 welke bomen hun plek afstaan aan hun buren. Aannemer Natuur- en Landschapszorg zal de dunning uitvoeren in de loop van januari. De werken leveren geen hinder op voor de buurt. Ter voorbereiding geven we graag uitleg over deze werken tijdens een wandeling op woensdag 18 oktober om 18u.

Het dode hout zal, net zoals bij een boom die van nature sterft en omvalt, blijven liggen. Dit dood hout is van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en het voortbestaan van vele kleine planten, mossen en diertjes.

Binnen enkele jaren neemt het bos deze 'dunningstaak' zelf over. Menselijke ingrepen zijn dan niet langer nodig.