Je eigen poel graven en onderhoudenDelen

Herinner jij je nog de eerste keer dat je een kikker vasthield? Poelen zijn voor jong en oud een geliefkoosde plek. Om te onderzoeken, voor een frisse duik of gewoon om langs te verpozen.

Vroeger was het landschap bezaaid met deze poelen (veedrinkpoelen, vlasrootputten…). Ze zijn een voortplantingsplaats voor kikkers, padden en salamanders en vormen een belangrijke verblijfplaats voor libellen, juffers en andere waterdiertjes. Bovendien trekken ze planten aan die nergens anders in het landschap voorkomen. Poelen hebben bovendien dit voordeel: eens gegraven neemt de natuur het gratis van je over.

Het regionaal landschap werkt aan het herstel en de uitbreiding van het netwerk van kleine landschapselementen (KLE). Poelen horen hierbij en zijn één van de belangrijkste natuurlijke bouwstenen.

Samen aan de slag

RLBK wil het oude poelennetwerk herstellen en uitbreiden en zo weer kansen bieden aan waterdieren en -planten. Zou je graag een poel aanleggen of een oude herstellen? Omschrijf je terrein en wensen in het onderstaande formulier. Wij bekijken of jouw projectaanvraag aan de landschapscriteria voldoet voor verdere uitwerking door ons. We sturen je altijd een antwoord met suggesties.

Een KLE-project op jouw perceel
Type aanvraag

Vink de juiste velden aan.

Locatie perceel
Ik denk aan...
Extra info
Persoonlijke gegevens

Mijn persoonlijke gegevens mogen verwerkt en bijgehouden worden in het kader van het KLE-project.

© Regionale Landschappen
Lees de brochure
© Vilda Photo