Wilde bijen in je tuin

Home > Zelf aan de slag > Wilde bijen in je tuin

Solitaire bijenWilde bijen in je tuin

 

Vele wilde bijen hebben net dat extra duwtje in de rug nodig om ook in deze regio te overleven. Dat duwtje in de rug kan je geven door extra nestgelegenheid te voorzien en voedselplanten aan te brengen die op het geschikte ogenblik hun menu kunnen aanvullen…

 

Aan de slag

 

Wil jij graag je steentje bij-dragen?

 1. Je kan bijen op weg helpen door te besparen op maaibeurten van je groene gazonnetje. Vermoedelijk is er wel een stukje dat je niet zo intensief gebruikt. Hier kan je perfect het maaien beperken tot één keer eind juni en één keer in het najaar. Het maaisel moet je wel afvoeren. Als je dit lang genoeg volhoudt, krijg je naast het gras heel wat wilde bloemen en kleuren er gratis bij. Ideaal voor onze bruingeel gestreepte vrienden!
 2. Je kan ook een stapje verder gaan. Spit een stukje tuin om en zaai het in met een pakketje zaden voor een bloemenakker. In een bloemenakker zit een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale maaltijd voor bijen.  Het mengsel is aangepast aan onze bodem. Het heeft een goede onkruidonderdrukkende werking, het verhindert dat er erosie optreedt. Als goede bodemverbeteraar stimuleert het bloemenmengsel het bodemleven. En je stukje bloemenakker herbergt heel wat nuttige insecten waardoor de druk door schadelijke insecten op aanliggende perceeltjes vermindert. Bovendien kan je zelf genieten van een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Deze bloemenakker is eenjarig. Dit betekent dat je hem na de jaarlijkse maaibeurt in het najaar opnieuw moet inzaaien. Zaaien kan vanaf einde maart tot eind augustus.
  • Verwijder netels en distels zonder gebruik te maken van onkruidverdelgers. Herbiciden verminderen de kiemkracht van het bloemenmengsel.
  • Ploeg of spit en frees of hark de bovengrond lichtjes.
  • Zaai vanaf einde maart tot eind augustus: 20 gram voor 40m2 volstaat. Voor het gemakkelijker inzaaien kan je de zaden mengen met zand. Gebruik de drievingermethode: de zaden rusten in de holte van de handpalm en glijden langs wijs-, midden- en ringvinger. Zaai niet met de volle hand om te vermijden dat je te dicht zaait.
  • Na het inzaaien, hark of eg je de bovengrond lichtjes. De meeste zaden van het bloemenmengsel ontkiemen het best in het donker en worden zo ook verstopt voor vogels.
 3. Een bloemenweide bestaat uit meerjarige bloemen. Hiervoor heb je een ander zadenmengsel nodig. Een bloemenweide beheer je door jaarlijks twee of drie keer te maaien en nadien het maaisel af te voeren.
 4. Laat dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen nog even staan.
 5. Woel de aarde niet om, maar houd hem handmatig onkruidvrij. Zo help je bijen die hun nesten ondergronds bouwen.
 6. Maak een insectenhotel voor in je tuin. Of boor gaatjes van verschillende grootte in blokken inheems hardhout zoals eik, kastanje of robinia. Zo hebben heel wat bijtjes en insecten een nestplaats. Ben je niet zo handig? Bij RLBK kan je ook kleine bijenblokken kopen voor 5 euro.

Wil je nog meer bij-leren? Bekijk de filmpjes hieronder. Op de portaalsite Leve de bijen vind je ook heel wat info rond solitaire bijen, honingbijen en hommels. Vlaanderen organiseert tot slot jaarlijks de Week van de Bij.

Een bloemrijke akker Nestkasten maken voor bijen