Nieuws

Home > Nieuws > Vleermuizen: vrienden of vijanden?

Vleermuizen: vrienden of vijanden?

Vleermuizen komen de laatste tijd vaker in de media in verband met hun rol in de COVID-19-pandemie. De boodschappen die verschijnen zijn niet altijd positief. De Regionale Landschappen zetten zich in voor de bescherming van vleermuizen. We willen dan ook graag even wat duidelijkheid scheppen over deze miskende maar vooral nuttige insecteneters!

Vleermuizen en virussen

Het coronavirus wordt officieel COVID-19 genoemd, deze ziekte wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus.

Hieronder enkele feiten:

  • Vleermuizen dragen net zoals vele andere diersoorten (zelfs je hond en je kat) virussen.
  • Niet elk virus is overdraagbaar naar de mens of andere diersoorten, dit heet gastheerspecificiteit. Sommige virussen kunnen meerdere gastheren hebben, maar veel virussen zijn zodanig geëvolueerd dat ze een specifieke gastheer hebben.
  • De oorsprong van SARS-CoV-2 ligt zeer waarschijnlijk bij een soort vleermuis uit Zuidoost-Azië.
  • Het virus in deze vleermuissoort is echter niet hetzelfde als het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Dat virus is een gemuteerde vorm die wel besmettelijk is voor de mens.
  • Hoe het virus tot bij de mens is gekomen is nog niet volledig zeker. Mogelijk was het schubdier een tussengastheer.
  • Belangrijk om weten is dat er nog geen rechtstreekse overdracht van vleermuis naar mens is vastgesteld.
  • De vleermuissoorten die je bij ons vindt, komen niet in contact met hun neef in Azië en zijn dus geen drager van de voorouder van het COVID-19 virus.
  • De kans dat enig welke ziekte van een vleermuis naar een mens wordt overgedragen is zeer klein. Ten eerste moet het al een virus zijn dat de mens kan besmetten, ten tweede moet er al rechtstreeks contact zijn (zoals een bijtende vleermuis). Dit laatste is zeer onwaarschijnlijk aangezien je hiervoor al een vleermuis moet vastnemen. Dit is erg moeilijk, want ze laten zich niet makkelijk vangen en zullen mensen zo veel mogelijk ontwijken. Daarnaast mag een vleermuis vangen en hanteren niet zomaar, je moet hiervoor een vergunning en opleiding krijgen. Vleermuizen kunnen dus enkel mensen bijten als ze vastgepakt worden en zich bedreigd voelen. De vleermuis moet dan ook nog hard genoeg bijten dat hij je kan besmetten met een ziekte waar hij mogelijks drager van is. De kans op besmetting is dus zeer klein en de kans op besmetting met COVID-19 in België is dan ook nagenoeg nihil.
  • Een mogelijke ziekte die overgedragen kan worden van vleermuis naar mens is hondsdolheid. Mensen die in contact komen met vleermuizen dienen dan ook ingeënt te zijn. Dit zijn enkel onderzoekers en mensen in dierenopvangcentra (deze mensen beschikken over de hierboven vermelde vergunning en opleiding).

Bondgenoten

De angst voor vleermuizen is onterecht, want ze zijn eigenlijk onze bondgenoten. Vleermuizen zijn insecteneters en vangen rond je huis veel muggen. De ingekorven vleermuis is zelfs een vleermuissoort die koeien van lastige stalvliegen verlost. Deze insecten zijn veel gevaarlijker voor overdracht van ziekten en we mogen dus blij zijn dat de vleermuis ze helpt te bestrijden. Omdat de vleermuis deze insecten opeet, hoeven we ook minder pesticiden te gebruiken, wat ook ten gunste is van onze gezondheid.

Conclusie

Dus om af te sluiten, kan je Corona krijgen door vleermuizen? Nee, de kans is zeer klein. Er is zelfs een grotere kans om het virus via een hond of kat te krijgen door het nauwere contact met deze dieren. Maar ook deze kansen zijn verwaarloosbaar in vergelijking met mens-naar-mensbesmetting.

Bescherm dus vooral jezelf en de anderen door je handen te wassen, afstand te houden en de gezondsheidsmaatregelen op te volgen. En zie je een vleermuis rond je kot rondfladderen, weet dan dat het onze vrienden zijn en dat we ze dus best met rust laten en hun buikje laten vol eten.

Bron: Regionaal Landschap Meetjesland

Geef een antwoord