Nieuws

Home > Nieuws > Succesvolle Fruitboom- en haagplantactie!

Succesvolle Fruitboom- en haagplantactie!

Op zaterdag 12 december bedeelde RLBK voor de 7e keer samen met 12 gemeenten in Noordwest-Brabant niet minder dan 183 plantgoedpakketten. Dit is samen goed voor 5500 stuks streekeigen plantgoed die in hagen, heggen, houtkanten en vogelbosjes terechtkomen. De inwoners van de deelnemende gemeenten planten op die manier samen 1,8 km haag, heg of houtkant aan in eigen tuin. Daarnaast krijgen ook 342 hoogstambomen, waaronder tientallen oude variëteiten fruitbomen, een nieuwe thuis.

Eddie Boelens, schepen van leefmilieu van gemeente Grimbergen, en Sarah Sneyers, provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant, overhandigden het plantgoed aan de deelnemers van deze actie in de gemeente Grimbergen.

“Deze fruitboom- en haagplantactie geeft inwoners de kans om hun tuin natuurvriendelijk in te richten met inheemse hagen, heggen, houtkanten of historische variëteiten hoogstamfruitbomen”, legt Sarah Sneyers uit. “Door aanleg en herstel van deze kleine landschapselementen, werkt Regionaal Landschap Brabantse Kouters samen met de provincie Vlaams-Brabant aan een groene omgeving in je buurt. Het zijn deze elementen die een landschap aantrekkelijk maken voor wandelaars, fietsers en andere recreanten. Tegelijkertijd zijn het ook echte schatkamers voor biodiversiteit: vogels, kleine zoogdieren, insecten, vleermuizen… vinden er voedsel, schuilgelegenheid of een nestplaats. Dat is voor de provincie Vlaams-Brabant een belangrijke reden om, samen met de gemeenten, de regionale landschappen en tal van partners, in kader van de provinciale biodiversiteitscampagne in te zetten op de natuurlijke inrichting van tuinen. Daarom vindt de provincie Vlaams-Brabant ook dat er structureel een oplossing moet gevonden worden voor de financiering van de Regionale Landschappen en Bosgroepen. Voor het komende jaar werd er alvast een mooi budget vrij gemaakt.”

“Als gemeente staan wij vandaag in voor de bedeling van dit plantgoed, maar wij zetten ons hier graag voor in omdat we de resultaten zien”, zegt Eddie Boelens. “Tijdens de voorbije jaren werden via deze actie in Grimbergen immers al 110 tuinen natuurvriendelijk ingericht met streekeigen plantgoed. Zo komen planten als Gelderse roos, Rode kornoelje of Sporkehout weer in de tuin terecht. Ook historische variëteiten van hoogstamfruitbomen uit de regio worden aangeboden. Iedereen met heimwee naar de smaak van een Jefkespeer of Brabanderskersen vindt dus ook zijn gading in het aanbod. Als schepen van leefmilieu hecht ik uiteraard veel belang aan het groene karakter van de gemeente en ik ben dan ook erg blij dat onze inwoners hier op deze manier aan meewerken.”

Sinds de start van deze jaarlijkse plantactie in 2009 werden al meer dan 71000 plantjes en 3200 hoogstambomen aangeplant. Dat is meer dan 23 km haag, heg of houtkant en tal van statige hoogstamboomgaarden.

Meer info over deze actie: Lies Heirman, tel 02/253 43 04, haagplantactie@brabantsekouters.be

De Fruitboom- en haagplantactie is een initiatief van RLBK en verloopt in samenwerking met de gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst. Deze actie wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos

Geef een antwoord