Nieuws

Home > Nieuws > Project Groene Noordrand verlengd

Project Groene Noordrand verlengd

Fijn nieuws! Ook de komende drie jaar krijgen we vanuit Departement Omgeving de steun om samen met al onze partners verder werk te maken van een kwalitatieve en robuuste open ruimte in dit mooie stukje Noordrand!

De Groene Noordrand is een verrassend landelijk open ruimtegebied. De Maalbeek- & Amelvonnebeekvalleien met hun eeuwenoude watermolens en weidse open kouters met prachtige uitzichten op Brussel bepalen er het landschap.

Die open ruimte willen we maximaal vrijwaren en kwalitatief opwaarderen. Ook het herstellen van verbindingen staat in de Groene Noordrand centraal. Een evenwichtige invulling van de open ruimtedragers natuur, water, landbouw en recreatie is hierbij belangrijk, net als een veerkrachtige inrichting die biodiversiteit, voedselproductie, bodeminfiltratie en regenwaterberging garandeert.

We bouwen samen verder op het fundament dat de voorbije jaren werd gelegd: de eerste terreinrealisaties zijn een feit, plannen liggen klaar om uitgevoerd te worden, andere studies zijn in voorbereiding. Groene Noordrand neemt hierbij de rol op van bruggenbouwer en trekker van deeltrajecten. We zorgen voor kruisbestuiving met grote investeringsprojecten waardoor ambitieuze doelstellingen voor natuur en landschap haalbaar worden. Hierbij inspireren we met voorbeeldprojecten, maar dagen we ook uit om altijd beter, toekomstgerichter, klimaatbestendig te ontwerpen.

Blijf je graag op de hoogte van het Strategisch Project Groene Noordrand? Volg ons op facebook en neem een kijkje op www.groenenoordrand.be.

Geef een antwoord