ZwaluwenDelen

Wie kent ze niet? Deze luchtacrobaten in smoking, de voorspellers van het weer of de aankondigers van de lente… Weinig vogelsoorten zijn zo nauw verbonden met de huiselijke omgeving als de Huis- en Boerenzwaluw.

Huiszwaluwen zijn eenvoudig te herkennen aan hun witte romp en zwarte vleugels en rug. De staart is licht gevorkt. Ze broeden in groep (kolonies) en bouwen hun nesten voornamelijk onder uitstekende randen of dakgoten van huizen. Als bouwmateriaal gebruiken ze modder, leem of klei, die ze verzamelen uit modder- of slijkpoelen. Boerenzwaluwen zijn te herkennen aan de typische roestkleurige keel en voorhoofd, een crème witte tot gele onderzijde en een donkere metaalglanzende blauwe rug. Ze hebben een lange diepgevorkte staart. Ze broeden in kleinere kolonies of alleen, maar meestal in een gebouw – bij voorkeur in een stal met dieren. De Boerenzwaluwen maken, voor de bouw van hun nesten, ook gebruik van modder en klei in combinatie met strootjes en plantmateriaal.

Om deze bijzondere (en nuttige – ze vangen insecten, zoals muggen, tijdens hun vlucht!) vogels te helpen, werkte RLBK samen met de gemeenten en natuurverenigingen een beschermingsproject uit voor zowel de Huiszwaluw als de Boerenzwaluw.

Hang een kustnest of mestplankje

Zwaluwen leven in groep. Zij broeden bij voorkeur in de buurt van bestaande nesten. Heb je dus geen nest hangen, maar heb je weet van een broedende kolonie bij jou in de buurt, dan kan je de zwaluwen helpen door een speciaal kunstnest te hangen. Of je kan hen ook helpen door een beetje modder te voorzien waarmee ze zelf hun nesten kunnen bouwen.

Ben je reeds de gelukkige gastheer/vrouw van een zwaluwennest? Ook dan kan je beroep doen op het Zwaluwenproject. Om de beperkte hinder tot een minimum te herleiden kunnen er mestplankjes geplaatst worden.

Tot slot kan je kiezen of je dit alles zelf gaat plaatsen of beroep wenst te doen op een gespecialiseerd team, dat de nesten en mestplanken op een deskundige manier voor jou zal bevestigen.

Neem contact op via lies.heirman@brabantsekouters.be voor meer informatie.

Meer weten?

Samen met de andere Vlaams-Brabantse regionale landschappen publiceerde RLBK ook een brochure ‘Zwaluwen: zwierige acrobaten in de lucht’, waarin je concrete tips terugvindt om deze luchtacrobaten een handje te helpen.

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant volgt de toestand van de zwaluwen in de regio op en je vindt op hun website trouwens ook welke andere vogels je kan spotten in jouw gemeente.

Boerenzwaluw verzamelt modder
© Vilda
Gierzwaluwkast
© Vilda