VleermuizenDelen

Wist je dat de Franjestaart de vleermuis is die het logo van ons Regionaal Landschap siert? De dieren zijn, naast intrigerend, vooral ook erg nuttige diertjes. Vleermuizen zijn één van onze natuurlijke insectenbestrijders. Om een idee te geven: per nacht eet een vleermuis ongeveer 3.000 muggen, vliegen en andere kleine insecten, goed voor ongeveer een kwart tot de helft van zijn eigen gewicht. Een vleermuis van 20 gram kan dus al snel tot 3,6 kg insecten verorberen per jaar.

De vleermuis is één van de belangrijkste Koesterburen in Vlaams-Brabant. De Regionale Landschappen en de provincie doet extra inspanningen om ze de nodige bescherming te bieden. Hieronder kan je lezen hoe we dit aanpakken.

Beschermde status

Alle in Vlaanderen voorkomende vleermuissoorten staan vermeld in de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat zij beschouwd worden
als soorten die strikt moeten worden beschermd. Het is verboden vleermuizen in Vlaanderen opzettelijk te onttrekken aan de natuur, te verhandelen, te doden of op welke manier dan ook te verstoren, tenzij dit verenigbaar is met het behoud van deze soorten.

Grootoorvleermuis
© Vilda
Ingekorven vleermuizen
© Vilda

Enkele soorten in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant werden tot nu toe een aantal soorten vleermuizen aangetroffen in
ijskelders. We stellen ze even aan je voor:

Baard/Brandts vleermuis

Baardvleermuis
© BuitenBeeld - Karl Van Ginderdeuren

De Baardvleermuis en de Brandts vleermuis lijken sterk op elkaar. Zij verkiezen ’s zomers spechtengaten en spleten in bomen, en houden van het bos als jachtbiotoop. Ze overwinteren het meest op koudere plaatsen, aangezien ze vrij goed tegen koude en wisselende temperaturen bestand zijn.

Watervleermuis

Watervleermuis
© Vilda

De Watervleermuis is een vrij algemeen
voorkomende vleermuis. Je treft hem aan
in de buurt van insectenrijke waterpartijen met vrij zuiver water en begroeide oevers. Vooral zijn jachttechniek kenmerkt hem: de vleermuis vliegt vlak boven het wateroppervlak en schept daar rondvliegende insecten weg.

Grootoorvleermuis

Gewone grootoorvleermuis
© Hugo Willocx

In Vlaanderen zijn Grootoorvleermuizen
algemeen verspreid, maar nooit in grote
aantallen. Voor hun jachtbiotoop zijn bomen (vooral in oude loof- en gemengde
bossen) van groot belang. Ze jagen graag
in gesloten bos, tussen en rond de boomtoppen. Ze kunnen zelfs insecten van
bladeren plukken. 

Franjestaart

Franjestaart
© Hugo Willocx

De Franjestaart is moeilijk waarneembaar,
waardoor we er weinig over weten. De
soort is een typische bewoner van gemengde oude beuken- en eikenbossen,
maar je vindt ze ook geregeld in naaldbossen. ’s Winters zoeken Franjestaarten warme plekjes op met een stabiele temperatuur en kruipen daar diep weg in kleine spleetjes.