Loket Onderhoud Buitengebied (LOB)Delen

Een Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB, is een samenwerkingsverband dat gemeentes en andere beheerders ondersteunt bij het regulier landschapsonderhoud, van inventarisatie tot uitvoering.

Het LOB wordt hoofdzakelijk ingezet voor het beheer van kleine landschapselementen (KLE) zoals houtkanten, (knot)bomen, hagen en heggen, poelen, bermen, ... Daarnaast kan het LOB ook ondersteuning bieden bij het beheer van trage wegen en andere recreatieve structuur.

Enkel voordelen

Kleine Landschapselementen (KLE’s) zijn vaak achterstallig beheerd. Door een versnipperde expertise gebeurt het onderhoud niet altijd goed waardoor landbouwers en passanten overlast ervaren.

Kleine landschapselementen die goed beheerd worden zijn meer dan een lust voor het oog. Ze storen de passant en de omliggende akkers niet, maar zorgen voor extra biodiversiteit, een goede waterhuishouding, schaduw voor het vee, ... Een goed onderhouden houtkant slaat per jaar zelfs gemiddeld 3,66 ton CO2 per kilometer op.

De sterkte van het LOB zit in de gedragen gebiedsvisie die het optimale beheer definieert. Zo zal een houtkant in bosrijk gebied anders beheerd worden dan in agrarisch gebied. De gebiedsvisie is gebaseerd op een inventarisatie en opgesteld in samenspraak met alle betrokken actoren in het buitengebied (landbouw, natuur, gemeente,…).

Het Loket Onderhoud Buitengebied

  • zet kostbare tijd, middelen en beheerkennis efficiënter in
  • helpt beleidsvisies vlotter vertallen naar terreinonderhoud (en draagt zo bij tot de visievorming).
  • neemt de coördinatei van de uitvoering (deels of volledig) in handen.
  • geeft besturen de kans om intergemeentelijk samen te werken (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen).
  • informeert buurtbewoners en aanliggende gebruikers.
  • ondersteunt de digitalisatie van het groenbeheer.

Het LOB binnen de Brabantse Kouters

Regionaal Landschap Brabantse Kouters startte in 2018 met het Loket Onderhoud Buitengebied in Asse, Zaventem en Zemst. Nu de pilootface succesvol is afgerond, mogen ook andere gemeenten zich aansluiten. 

  • In Asse focust het LOB sinds 2018 op het beheer van de kleine landschapselementen (KLE's) binnen de ruilverkaveling Bollebeek. In 2022 breidt de LOB-werking uit naar het volledige buitengebied van de gemeente.
  • Zaventem sluit zich in 2018 bij het Loket Onderhoud Buitengebied voor het beheer van de holle wegen. In 2022 breidt de gemeente de samenwerking uit naar andere type KLE's.
  • Zemst focust via het LOB op het beheer van KLE's op zowel openbaar domein als bij particulieren (voornamelijk landbouwers).
  • Meise start in 2022 met een LOB-werking. In het eerste jaar wordt er gefocust op een bomenbeheerplan en het beschermd cultuurhistorisch landschap van Amelgem. Vanaf 2023 breidt het LOB in Meise uit naar de andere KLE's in het buitengebied.

In de winter van 2021 - 2022 werden...

1015

meter houtkant beheerd in Asse, Zemst en Zaventem

521

meter haag en heg gesnoeid

263

bomen geknot

Meer weten over het LOB?

Heb je interesse om ook een LOB-gemeente te worden? Of wil je meer weten over het beheer? Contacteer ons op lob@brabantsekouters.be of 02 253 43 04.

LOB aan de slag in Zemst
© RLBK
Visiekaart voor de ruilverkaveling Bollebeek, opgemaakt i.k.v werking LOB in Asse.
© RLBK