Nieuws

Home > Nieuws > Project Groene Rand Asse zorgt voor ingroening N9k

Project Groene Rand Asse zorgt voor ingroening N9k

Op dinsdag 3 maart zijn de werken gestart voor het aanplanten van laanbomen en houtkanten langs de rondweg (N9K). 

De actie kadert in het project ‘Groene Rand Asse’, waarbij de gemeente Asse, samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Brabantse Kouters in drie deelgebieden de natuur-, erfgoed- en recreatieve waarden wil versterken. Via deze samenwerking trachten de projectpartners kwalitatieve groengebieden te realiseren op wandel- en fietsafstand van het centrum als deelgebied van het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos.

De laanbomen, 30 winterlindes en 36 zomereiken, zijn al geplant. De houtkant volgt de komende dagen en zal bestaan uit meer dan 1.700 stuks streekeigen struiken zoals meidoorn, hazelaar, vlier en sleedoorn. Met deze aanplantingen willen de projectpartners een groene buffer voorzien tussen het centrum en het omgevende landschap. Zo zal de overgang van het stedelijk gebied naar het buitengebied op een meer natuurlijke wijze verlopen. De aanplantingen zullen ook bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit in de open ruimte.

Het beplantingsplan werd opgemaakt door Regionaal Landschap Brabantse Kouters. De aanplantingen zelf worden uitgevoerd door de Intergemeentelijke Natuur– en Landschapsploegen van Pro Natura. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal instaan voor het verdere beheer van laanbomen en houtkanten.

Geef een antwoord