Nieuws

Home > Nieuws > Ontsluiting Peutiebos uit de startblokken!

Ontsluiting Peutiebos uit de startblokken!

Het Peutiebos op de grens van Vilvoorde en Machelen is een erg waardevolle groenpool in een sterk verstedelijkt gebied. Samen met het Floordambos vormt het een snoer van bosgebieden in de vallei van de Trawool. Al jarenlang werken de vrijwilligers van Natuurpunt Mavist aan het beheer van dit natte bosgebied waar je nog het typische systeem van rabatten (drainagegrachten) terugvindt. Samen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK), basisschool ‘De Doening’, de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen zetten zij de schouders onder een project voor de kwalitatieve ontsluiting van het gebied. Daarnaast brengt een leerpad de leerlingen van ‘De Doening’ ook in contact met de natuur aan de achterdeur van de school.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verleende reeds in 2018 een subsidie aan het project voor de ontsluiting van Peutiebos. Deze subsidie kadert in het flankerend beleid voor de Vlaamse Rand. Het is de ambitie van minister Koen Van den Heuvel (Omgeving, Natuur en Landbouw) om toegankelijke natuur te realiseren om zo de leefbaarheid in deze dichtbevolkte regio te versterken. Nu onlangs ook de omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant, zijn deze week de werken gestart onder begeleiding van RLBK.

Het bestaande wandelpad doorheen het bos en over de rabatten is erg drassig en moeilijk toegankelijk. De natste gedeelten van het traject, krijgen daarom houten vlonderpaden. Ter hoogte van een bospoel komt er een houten platform zodat leerlingen het leven in de poel kunnen observeren. Een voetgangersbrug over de waterloop Trawool zal letterlijk én figuurlijk de brug vormen tussen beide gemeenten. Op deze manier kan je het gebied niet alleen doorkruisen maar via een traject naast een natuurlijk wachtbekken ook een lusvormige wandeling maken. Infoborden aan de rand van het gebied zijn het sluitstuk van de inrichting.

De realisatie van dit project is een eerste stap die kadert in een ruimere visie voor de hele vallei van de Trawoolvallei. Deze visie komt tot stand op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij i.s.m. tal van partners.

Geef een reactie