Zennelintbos krijgt natuurbeheerplan

Gemeente Zemst wil de natuur in de Zennevallei bewaren, beschermen, versterken en verbinden.Delen

Gemeente Zemst wil de natuur in de Zennevallei bewaren, beschermen, versterken en verbinden. Het Zennelintbos is kwetsbaar en daarom niet overal toegankelijk. Maar wie zijn zintuigen goed gebruikt, kan vanop afstand ontdekken wat er allemaal leeft. Op vrijdag 8 december onthulde de gemeente aan het Zennelintbos een infobord en een insectenhotel, samen met haar partners Kiemkracht, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Bos+ en Agentschap Natuur en Bos.

De Zennevallei in Zemst is een vrij smalle strook van natte bossen en graslanden met een uitzonderlijke natuurwaarde. Om er de fauna en flora te beschermen heeft de gemeente er al een aantal percelen aangekocht. In totaal gaat het om ongeveer 17 ha, aangekocht met financiële steun van provincie Vlaams-Brabant.

‘Als eigenaar en beheerder kunnen we deze zeldzame natte natuur beter beschermen en opwaarderen’, licht schepen van Milieu Joeri Van den Brande toe. ‘In het Zennelintbos zijn er veel broekbossen of moerasbossen aanwezig. Dit zijn natte bossen waar het grondwater naar de oppervlakte geduwd wordt. In het Zennelintbos is deze kwel zeer ijzerrijk, wat zorgt voor een unieke plantengroei. Zo vind je in het bos zwarte els, gele iris, riet in de open plekken en de dotterbloem. Dit nat bos is het enige in de Zennevallei, maar ook in Vlaanderen komen broekbossen niet meer vaak voor.’

Tussen de boslinten liggen ingesloten stukken grasland. In natte periodes en bij hoge grondwaterstanden blijft het water hier vaak staan. De planten groeien weelderig en je vindt er talrijke mooie bloemen zoals dotterbloemen, pinksterbloemen en knolsteenbreek. Deze bloemen houden van de vochtige bodem. De insecten krijgen een duwtje in de rug door het specifieke beheer van de ingesloten graslanden en de plaatsing van insecten hotels.

Ook de fauna is bijzonder, zo kan je de grote bonte specht, boomklever of de matkop waarnemen.

Het Zennelintbos is kwetsbaar en daarom niet overal toegankelijk. ‘Maar nu zorgen we er voor dat je ook vanop afstand kan ontdekken wat er allemaal leeft’, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. ‘Als je je zintuigen goed gebruikt, is het alsof je er middenin staat. Het infobord geeft je meer details en het insectenhotel biedt een onderkomen aan heel wat verschillende beestjes.’

Dit initiatief kwam er dankzij de samenwerking van gemeente Zemst met de partners Kiemkracht, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Bos+ en Agentschap Natuur en Bos. Al deze partners zitten ook in de stuurgroep die de opmaak van het natuurbeheerplan voor het Zennelintbos en de andere natuur in de vallei zullen opvolgen het komende jaar. Speelgroen Zennehof en toegankelijke natuur Zennebruggenbos zijn recente stukken nieuwe natuur in dezelfde Zennevallei die wel toegankelijk zijn voor bezoekers.

© Zemst