Zaaiactie is start van 1,3 hectare nieuwe natuur in Woluwedal

Meer toegankelijke natuur in ZaventemTerug naar overzicht
Delen

Gemeente Zaventem, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Regionaal Landschap Brabantse Kouters en ALD Automotives geven met een zaaiactie het startschot voor de natuurinrichting van het Woluwedal. Werknemers van ALD Automotive zaaiden op dinsdag 31 mei het terrein in met een bloemenmengsel. Het project krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid (Agentschap Natuur en Bos) en de provincie Vlaams-Brabant. Voordien werden de rivierbedding van de Woluwe opnieuw aangelegd en twee voetbalvelden en bijhorende infrastructuur verwijderd.

'Zaventem zet volop in op meer toegankelijke natuur, voor de inwoners én voor een betere leefomgeving', legt burgemeester Ingrid Holemans uit. 'De twee vroegere voetbalvelden en de parking zijn verhuisd van Sint-Stevens-Woluwe naar Nossegem. Het voetbalveld is onthard en de tribunes en andere infrastructuur weggehaald. Nu gaan we van start met de eigenlijke inrichting van 1,3 hectare nieuwe toegankelijke natuur.’ ‘Door het gebied te ontharden krijgt regenwater meer kansen om in de grond te dringen', vertelt schepen Wim Driesen. Schepen Bart Dewandeleer laat weten dat de gemeente 42.000 euro in het project investeert. 

Het Woluwedal zal toegankelijk zijn via een halfverhard pad dat aansluit op het Woluwepad in de ruimere omgeving van de vallei. Er komt speelnatuur voor de jongsten, bos en graslanden. Alles wordt duurzaam beheerd. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project van aanvraag tot uitvoering.

'Onze samenwerking met de VMM en de gemeente Zaventem verloopt heel vlot. Na de terreinen aan het Zeen en de Kersenberg creëren we samen opnieuw kansen voor de natuur en de inwoners', vertelt Patrick Endels, coördinator van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant, vult aan: ‘Via de basiswerking gefinancierd door de provincie maakt het Regionaal Landschap Brabantse Kouters dit soort samenwerkingen mogelijk. Deze realisatie vormt een meerwaarde voor de biodiversiteit in de streek en haar inwoners.’  

'De Vlaamse regering wil in Vlaanderen 4.000 hectare extra bos planten tegen 2024. De nood aan toegankelijke natuur is groot, zeker hier in de Vlaamse Rand. Groene toevluchtsoorden zijn onze natuurlijke bondgenoten. Ze zorgen voor extra gezonde lucht en voor verkoeling bij warm weer. Daarom dragen we via het Agentschap voor Natuur en Bos graag ons boompje bij aan het Woluwedal', zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Méér groen in de Vlaamse Rand is ook een beleidsprioriteit van Ben Weyts, minister van Vlaamse Rand.? ‘Vroeger waren we al tevreden als we het bestaande groen konden behouden, maar vandaag zijn we ambitieuzer. We gaan voor méér groen en méér bomen. De Brabantse Kouters ten noorden van Brussel voelen de druk van oprukkende verstedelijking: daar geven we dus tegengas met extra bomen.’ 

De natuur profiteert volop mee van alle inrichtingen. Van 2019 t.e.m. 2021 werkte de VMM al aan de herinrichting van de Woluwe langs de Woluwelaan in Sint-Stevens-Woluwe. 'Met dit project haalden we de Woluwe uit haar strak keurslijf en kan ze opnieuw meanderen in een brede vallei met een natuurlijke oeverinrichting. De uitbreiding van het gebied kunnen we alleen maar aanmoedigen', vertelt Kris Soete van de VMM. Ondertussen zijn soorten als ijsvogel, grote zilverreiger en grote gele kwikstaart weer gespot, een groot succes voor natuurherstel. 

Ook bedrijven investeren mee in natuur 

ALD Automotive adopteert het gebied als bedrijfsbos en neemt na de inrichting de beheerkosten op zich. 'ALD Automotive wil een verantwoorde werkgever en partner zijn en het goede voorbeeld geven. We willen bijdragen aan een hogere biodiversiteit in de rand rond Brussel. Vandaag planten we niet alleen zaadjes in de bodem, maar ook bij onze werknemers. Het bos is voor onze werknemers de ideale plek om tot rust te komen, elkaar of klanten te ontmoeten', vertelt Klaudija Casar Torkar, CEO van ALD Automotive België. 

Het bosplantgoed wordt aangeplant in de winter van 2022. Het Woluwedal gaat in 2024 open voor het publiek. 

Dit toegankelijke natuurproject wordt gerealiseerd met middelen van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, het Vlaamse Randfonds van het Agentschap Binnenlands Bestuur, gemeente Zaventem. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project van plan tot uitvoering met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Zaaiactie woluwedal - v.l.n.r Bart Dewandeleer, Ingrid Holemans, Wim Driesen
© RLBK
Zaaiactie Woluwedal - Persmoment
© RLBK
Inzaaien Woluwedal
© RLBK
Zaadbommetjes maken
© RLBK
Zaadbommetjes maken
© Regionale RLBK
Zaaiactie woluwedal
© RLBK