Werken aan Natuur in je Buurt in Grimbergen en Vilvoorde

Werken aan Natuur in je Buurt in Grimbergen en Vilvoorde

Het gebied tussen de St. Donatuslaan en de Tangemolenweg wordt opgewaardeerd.Delen

Dit voorjaar starten de werken aan het Natuur in je Buurt-project op de grens van Grimbergen en Vilvoorde. Regionaal Landschap Brabantse Kouters begeleidt de werken van start tot oplevering. De lokale overheden worden financieel ondersteund met Natuur in je Buurt-subsidies van het Agentschap Natuur en Bos. De werken kaderen in de grotere visie van Strategisch Project Groene Noordrand en versterken de Tangebeekvallei.

Het perceel tussen de St. Donatuslaan en de Tangemolenweg is een verruigd stukje natuur, waardoor de Tangebeek stroomt. Het gebied is vandaag nog gevoelig voor sluikstort en de doorstromende Tangebeek verhindert wandelaars om het gebied vlot te doorkruisen. Gemeente Grimbergen en Stad Vilvoorde willen het gebied opwaarderen voor de gebruikers en omwonenden. Zo wordt bovendien via de Tangebeekvallei het groen-blauwe én recreatieve netwerk in de Groene Noordrand versterkt. 

Duurzaamheid is prioriteit. Ook al is het gebiedje omringd door straten en woningen, toch kan het hier een fijn stukje natuur worden waar wandelaars en buurtbewoners volop van kunnen genieten.

Welke ingrepen?

De werken starten in februari of maart 2024 en eindigen vermoedelijk eind 2024.

Op het perceel starten we van de bestaande toestand. Het aangeplante bosje achter de St. Donatuslaan blijft behouden: deze bomen zijn goed op weg mooi uit te groeien! Ook het kapelletje ter nagedachtenis van de slachtoffers van de overstroming van de Tangebeek in 1839 blijft uiteraard bewaard.

Meer natuur

  • Invasieve planten worden verwijderd. Zo krijgen inheemse planten meer kansen, wat ecologisch een enorme boost betekent.
  • Er wordt een biodiverse heg / houtkant voorzien achter de tuinen van de woningen langs de St. Donatuslaan. Zo krijgen de aangrenzende bewoners meer privacy. Deze extra buffer geeft meer kansen voor vogels, bijen en vlinders. Zij vinden er immers bessen en nectar en kunnen er nesten in bouwen. In februari of maart 2024 zullen deze eerste struiken worden geplant.
  • Er komt een hooiland met heel wat bloemen in de lente: bingo voor onze insecten die op zoek gaan naar nectar! Vanaf dit voorjaar wordt het gras op een andere, natuurvriendelijkere manier gemaaid.
  • Ook op de talud van de Steenweg planten we aan om meer diversiteit te bekomen.

Extra toegankelijkheid

  • Een wandelbrugje zal beide kanten van de beek verbinden.  Deze wandelbrug wordt ten vroegste eind 2024 geplaatst.
  • Aan de Tangebeek komt een houten zitbank.
  • Een onverhard graspad zal de wandelaar leiden tussen de ingang langs de St. Donatuslaan en die naast het kapelletje van de Leopold Luypaertstraat. Dit graspad wordt tweemaandelijks gemaaid.
  • Aan beide ingangen komt er een infobord dat het gebied omschrijft en een houten totempaal als herkenningspunt.

Deel van een geheel

Met de opwaardering van deze percelen wordt de Tangebeekvallei versterkt. Het bestaande Tangebeekbos en Domein Ter Tommen wordt verbonden op een mooie, natuurlijke manier. Dat is een groot voordeel voor zowel migrerende dieren, als voor de wandelaar die onze mooie gemeente wil ontdekken.

 

 


Beleef de Tangebeekvallei

Je kan vandaag al op een aangename manier de Tangebeekvallei beleven langsheen de ‘Tangeboschvoetsweg (Voetweg 87), startend aan Tangebeekbos, langsheen weiden en ruigtes tot aan de Vilvoordsesteenweg/Grimbergsesteenweg, verder stroomopwaarts. Een tunnel ter hoogte van de Dressaerstlaan-Sint-Donatuslaan brengt je veilig aan de overkant. Vanaf dit punt tot de Leopold Luypaertstraat, en het Buurtparkje Borgt, is de Tangebeekvallei op de linkeroever niet meer toegankelijk en beleefbaar, in tegenstelling tot de rechteroever.

Infomoment Werken

Wil je graag meer weten? Of heb je vragen? Kom naar het infomoment op dinsdag 12 maart om 19u in Sporthal De Borgt, Frans Jozef Belstraat, 1850 Grimbergen.