Strategisch Project start haar ‘Werf Groene Noordrand’

Vlaanderen ondersteunt groen-blauwe dooradering in hoogdynamische Vlaamse Rand.Delen

De landschapsbrede aanpak van Strategisch Project Groene Noordrand bewijst haar succes. Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid keurde de derde projectperiode goed. De bestaande gebiedsvisie kan nu worden omgezet in concrete realisaties, kortom de schop gaat in de grond!

In het noordwesten van de Vlaamse Rand ligt een verrassend landelijk open ruimtegebied, de Maalbeekvallei. Deze natuur- en erfgoedrijke vallei en de weidse open kouters met prachtige uitzichten op Brussel en de Vlaamse Rand bepalen hier het landschap. Met de stijgende vraag naar ruimte voor wonen en ondernemen, maar ook de optimalisatie van de Brusselse ring, is het een uitdaging om hierin een evenwicht te zoeken.  

Vlaanderen voorziet de komende drie jaar opnieuw 300.000 euro subsidie voor ‘Werf Groene Noordrand’. ‘Die komende drie jaar zijn immers cruciaal omdat we de visie omzetten naar realisaties. De schop gaat in de grond, we starten met onze werf!’, zegt Brecht Vermote, coördinator van Strategisch Project Werf Groene Noordrand enthousiast. ‘Tegelijk blijven we ook nieuwe kansen detecteren en acties opstarten, aansluitend bij een Vlaams beleid in beweging.’
 
‘Dankzij de samenwerking tussen de gemeenten, de andere overheden en het middenveld kan men de uitdaging om het evenwicht tussen woon- en industriegebied en het vrijwaren van natuur – en bosgebied te behouden aangaan. Op de kouters gaan landbouw, natuur en recreatie hand in hand. Deze uitdagingen vragen niet om individuele projecten, maar om een alomvattende aanpak’, zegt gouverneur Jan Spooren, voorzitter van de stuurgroep voor het Strategisch Project Werf Groene Noordrand.

Departement Omgeving ondersteunt het uitrollen van de geïntegreerde gebiedsvisie en is overtuigd van de grote noodzaak hiervan in deze hoogdynamische regio. ‘De Vlaamse Rand is groen en moet groen blijven. De afgelopen zes jaar legde het project een mooi parcours af dat die vergroening bevordert. Om die inspanningen verder te zetten en tot concrete realisaties te komen, investeert Vlaanderen daarom opnieuw in 'Werf Groene Noordrand' voor meer natuur, groen en open ruimte rond Brussel’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.