Vleermuizen helemaal ondersteboven van nieuwe inrichting

Goed nieuws uit vleermuisland! De recente tellingen van de winterslapers leverden stabiele aantallen op in de geïnventariseerde bunkers, ijskelders en tunnel. Een pas ingerichte winterverblijfplaats in Zemst kon al meteen op vier gasten rekenen.Delen

Vleermuizen hebben het de laatste decennia erg moeilijk in onze streken. Zowel zomerverblijfplaatsen, overwinteringslocaties, foerageergebied, als de landschappelijke verbindingen daartussen staan onder druk. De verschillende vleermuizensoorten die we hier terugvinden zijn daarom beschermd. Vleermuizen zijn echter ook voor de mens heel nuttige diertjes. Eén vleermuis eet immers ’s nachts 3.000 muggen, vliegen en andere kleine insecten. 

Als de vleermuisvrijwilligers dan, gewapend met zaklamp, notitieblokje en een hoop kennis, verschillende vleermuissoorten spotten in de overwinteringsplaatsen en de aantallen over de jaren heen stabiel blijven, zijn ze erg blij met de resultaten. Onder andere de Franjestaart, de Baard/Brandts en de Gewone grootoorvleermuis vonden hun weg naar een veilige slaapplaats in de Brabantse Kouters.

Vleermuizen vormen omwille van de strenge eisen die ze aan hun leefgebied stellen, een ware barometer voor ons landschap. Met enkele belangrijke bosgebieden, veel kasteeldomeinen en valleien bieden de Brabantse Kouters nog unieke kansen als leefgebied, maar er is ook werk aan de winkel. Via het Duurzaam Biodiversiteitsproject 'Houtkanten voor Vleermuizen' wil Regionaal Landschap Brabantse Kouters het leefgebied van de vleermuis versterken en verbeteren. 

De provincie Vlaams-Brabant kende hiervoor in 2022 71.330 euro subsidies toe aan dit project. Het doel is om houtkanten, heggen, bomenrijen aan te planten. Zo kunnen de vleermuizen makkelijker bewegen door het landschap. Met deze provinciale subsidies kunnen we daarnaast, in samenwerking met Natuurpunt, ook enkele winterverblijfplaatsen inrichten. In het Dalemansbos (Wormelaar) in Zemst hebben de vrijwilligers van de lokale Natuurpuntafdeling deze zomer zo al een oude stalruïne opgeknapt tot winterverblijfplaats. De eerste werken waren in de herfst klaar, het dak wordt zelfs pas deze lente aangeaard. Het was dan ook een verrassing dat de tellingen in januari al één Grootoor- en drie Baard/brandtsvleermuizen opleverden. Schitterend nieuws! 

De stalruïne in Wormelaar en de ijskelders in Linterpoorten en Schiplaken zorgen nu voor een mooie spreiding van vleermuisverblijfplaatsen in Zemst, verbonden door bestaande en nieuwe groene stapstenen in het landschap.