Verhalen over de Woluwe

Onderzoek van KU Leuven wil herinneringen aan de rivier, haar zijbeken en bronnen in het stroomgebied vastleggen.Delen

Uit het verleden kan je waardevolle lessen leren. Daarom zoekt Ona Vanrusselt, master student Geografie van KU Leuven, personen die hun verhaal willen vertellen over de Woluwe, haar zijbeken en bronnen.

De verstedelijking heeft de voorbije eeuw(en) haar stempel gedrukt op het landschap, ook in het stroomgebied van de Woluwe. Na de Tweede Wereldoorlog werd zelfs in een sneltempo gebouwd en verdween de waterloop grotendeels ondergronds, alsof ze nooit had deelgemaakt van het landschap.

Vandaag krijgt de Woluwe in steeds meer projecten ruimte om te meanderen en bovengronds te stromen. De natuur kan er opnieuw heropleven. 

Hoe deze ‘nieuwe’ inrichting omwonenden en gebruikers kan bekoren, is één van de vragen die gesteld moeten worden. Dagelijks maken we immers al dan niet bewust, actief of passief, gebruik van onze omgeving. Ook verhalen en herinneringen over hoe we vroeger de Woluwe, haar zijbeken en bronnen ervaarden en gebruikten, kunnen input geven in toekomstige inrichtingen. Uit het verleden kun je immers waardevolle lessen leren.

Wil jij meewerken aan dit onderzoek en jouw herinneringen delen? Of ken je een vat vol kennis en verhalen uit de streek? Contacteer de onderzoekster op ona.vanrusselt@student.kuleuven.be of 0471/58.60.32

Vismarkt Zaventem
© LV

In het begin van de 20ste eeuw had het stroomgebied van de Woluwe nog een landelijk karakter.

Kleine Beek
© LV