Zaventem deze winter al 3.950 bomen rijker

In Zaventem wordt volop gewerkt aan meer toegankelijke natuur. Aan het Woluwedal komt 1,3 hectare nieuwe natuur, het Zavelbos is goed voor 8,5 hectare toegankelijk groen.Terug naar overzicht

Zaventem

Startplaats
Delen

Met de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en bedrijven investeert de gemeente Zaventem volop in toegankelijke natuur. Aan het Woluwedal komt 1,3 hectare nieuwe natuur, het Zavelbos is goed voor 8,5 hectare toegankelijk groen. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert beide projecten van projectaanvraag over ontwerp tot uitvoering. Meer natuur verzoenen met toegankelijkheid voor wandelen en spelen staan daarbij voorop.. Samen met Bosgroep Vlaams-Brabant organiseerde RLBK twee bosplantacties. Medewerkers van bedrijven uit de buurt én omwonenden staken de handen uit de mouwen. Deze natuurinrichtingen passen naadloos in de versterking van het blauw-groene netwerk van de Woluwevallei via het strategisch project Leve(n)de Woluwe.

Woluwedal

In 2020 en 2021 herstelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de natuurlijke en meanderende bedding van de Woluwe in dit gebied. Een natuurlijke loop en oeverinrichting kan meer water bufferen en zorgt voor een hoge ecologische meerwaarde. De gemeente Zaventem wil nu samen met RLBK het hele gebied herstellen en het een groene en natuurlijke inrichting geven. Er komt ruimte voor ecologisch waardevolle natuur, recreatie, rust, spel, ontmoeten en natuurbeleving. De werken worden uitgevoerd in 2022 en 2023. 

Deze winter werd het bosplantgoed al aangeplant. Tijdens een plantactie op vrijdag 11 november plantten de werknemers van ALD Automotive en buurtbewoners al 1.825 stuks. ALD zal ook investeren in het toekomstig beheer van het gebied. Wie hier nu al wil wandelen kan via het Woluwepad de natuurlijke loop van de rivier volgen en heeft tussen de houtkanten door zicht op de Woluwe.. 

In 2023 worden de recreatieve elementen toegevoegd. Picknicktafels, zitbanken en speelnatuur verhogen de belevingswaarde van het gebied. Een nieuwe bosaaplanting volgt ook nog in de winterperiode van 2023-2024. Het Woluwedal wordt in 2024 geopend voor het publiek. Zo wordt het Woluwedal een belangrijke groenblauwe schakel in de Woluwevallei.

De gemeente Zaventem investeert 42.000 euro in het project. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) geeft 153.000 euro subsidies aan dit Groene Rand-dossier. 

 

 

Zavelbos

In Sterrebeek kocht de gemeente Zaventem in 2021 een jong bos om het te redden van de kap. Het gebied van 8,5 hectare is spontaan verbost. Ook de kruidenrijke graslanden in de randen zijn het resultaat van spontane ontwikkeling. Door extra inheemse bomen en struiken aan te planten, verstevigen we de natuurwaarden van het Zavelbos. 

Ook bij het Zavelbos engageert een bedrijf zich om te investeren in het toekomstig beheer van het bos. Op zaterdag 10 december plantten de werknemers van Toyota alvast samen 2.125 jonge bomen op de site. Iep, hazelaar, eenstijlige meidoorn, hondsroos, … allen gingen ze vlot de grond in. De hoogstambomen in de toekomstige hondenlosloopweides worden nog in december 2022 geplant. Er komen Europese vogelkers, beuk, zoete kers, haagbeuk en enkele prachtige wintereiken. 

De eerder gekapte bomen worden deels verwijderd in december en januari 2023. Een deel van het hout blijft echter liggen. Dood hout zorgt immers voor een boost voor de biodiversiteit in het bos.

Het toegangsbrugje naar het Zavelbos vanaf de Zavelstraat werd al geplaatst. Begin 2023 volgen tot slot de zitbanken, speelelementen en andere natuurlijke infrastructuur voor de recreatiezones. Aan één kant van het bos wordt ook nog een BMX-parcours ontwikkeld samen met de lokale jeugd. Op 13 mei 2023 kan het Zavelbos feestelijk geopend worden.

De kostprijs van dit project bedraagt 814.000 euro. De gemeente Zaventem investeert 368.000 euro, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) subsidieert 445.000 euro in dit Groene Rand-project.