Snoeiopleiding helpt groendiensten jonge bomen beter te begeleiden

Een dertigtal cursisten uit de gemeenten Grimbergen, Meise en Wemmel namen deze week deel aan de tweedaagse opleiding begeleidingssnoei en onderhoudssnoei.Delen

Een dertigtal cursisten uit de gemeenten Grimbergen, Meise en Wemmel namen eind april deel aan de tweedaagse opleiding begeleidingssnoei en onderhoudssnoei. De theorie- en praktijklessen werden gegeven door specialisten van Inverde. De opleiding kwam er op vraag van de lokale besturen en werd georganiseerd via het Loket Onderhoud Buitengebied van Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

Hoe snoei je jonge, pas aangeplante bomen zodat ze kunnen uitgroeien tot robuuste kerels? Die vraag vat de les begeleidingssnoei voor groendiensten het best samen. 29 groenarbeiders en leidinggevenden leerden hoe ze de structuur van een jonge boom bepalen. Zo’n boom is bij aanplant slechts enkele meters hoog, inclusief de kroon . Het doel is echter om binnen 20 jaar 4 tot 7 meter takvrije stam te hebben en een mooi gevormde kroon.

Tijdens de begeleidingssnoei bepaal je welke takken wanneer eruit mogen. En dat allemaal rekening houdend met de nieuwe Europese snoeistandaard die vertelt welk percentage bladmassa per keer weg mag. Aangezien er in veel gemeenten bij laanbomen vooral gekandelaard en geknot wordt, leverde de opleiding voor heel wat groenarbeiders nieuwe inzichten op. Theoretische kennis die ze ook meteen in de praktijk konden omzetten. Na de theorie gingen ze immers aan de slag in de Guido Gezellestraat en Rodenbachstraat in Wemmel en d’Hoogvorstlaan in Meise onder toezicht van de docenten van Inverde.

Op de tweede lesdag kwam de onderhoudssnoei aan bod, opnieuw opgedeeld in een halve dag theorie en een halve dag praktijk. Bepaalde snoeivormen kan je na tientallen jaar immers niet terugdraaien. Praktijkvoorbeelden gaven de groendiensten meer inzicht over het snoeibeleid en eindbeeld. Wie een attest voor de hoogtewerker had, werd in de Grimbergse Beukendreef door Inverde voorbereid op veilig werken in de hoogte.

Deze opleiding past ook in de opmaak van een bomenbeleidsplan voor de gemeenten Meise en Grimbergen door RLBK. Zo kan het Loket Onderhoud Buitengebied daar ook de noden van de groendiensten verder opvolgen.