Zavelbos, het volgende pronkstuk van een ambitieuze vergroening in Zaventem

Investering van 842.596 euro van toegankelijk groen in Sterrebeek.Delen

Het geredde Zavelbos groeit uit tot 8,5 hectare robuuste natuur tussen de woonkern van Sterrebeek en de autosnelweg. De forse uitbreiding van het bos brengt ook extra ruimte voor recreatie met zich mee, een grote meerwaarde voor mens en dier. Een groot feest met alle inwoners mocht dus niet ontbreken: op zaterdag 13 mei werd het Zavelbos officieel geopend met een groot buurtfeest! 

Spontaan verbost, dan klaar voor de kap en in 2021 op het nippertje gered door het Zaventemse bestuur. En nu, slechts twee jaar later, klaar voor de toekomst. Het verhaal van het Zavelbos klinkt als een modern sprookje, eentje met de natuur in de hoofdrol.

‘Met deze 8,5 hectare extra toegankelijk groen krijgen wandelaars en kinderen volop de kans om te genieten in de natuur’, vertelt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem. ‘We openen dit nieuwe bos dan ook met een groot feest, zodat iedereen deze nieuwe groene oase kan ontdekken. Ook ieders trouwe viervoeter is welkom, want we zijn nu trotse eigenaars van één van de grootste hondenweides in de Vlaamse Rand. De hondenweide is zo groot dat hij opgedeeld is in een zone voor kleine honden en een zone voor grote honden. En in de nieuwe bmx-zone geven we jongeren de kans om zich uit te leven op de heuvels.’

‘Wij zijn vandaag gelukkig en fier dat we twee jaar geleden dit unieke bos hebben kunnen redden’, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Bart Dewandeleer. ‘Het had geen haar gescheeld of het was op één dag tijd met de grond gelijk gemaakt. De bescherming van groen en open ruimte is zo belangrijk voor onze leefomgeving, de biodiversiteit en het welzijn van de mensen. Door zijn ligging tussen Sterrebeek en de E40 is het Zavelbos bovendien een belangrijke buffer tegen geluid en fijn stof. Via het strategische project Leve(n)de Woluwe werken we met alle gebiedspartners in de Woluwevallei aan een klimaatrobuust, duurzaam en gezond watersysteem dat de groenblauwe natuur verbindt. Ook zo past dit Zavelbos in een groter geheel.’

‘Net als voor eerdere natuurprojecten stapte Zaventem voor de uitwerking van het projectidee naar Regionaal Landschap Brabantse Kouters’, verduidelijkt Wim Driesen, schepen voor openbaar domein en bestuurslid bij het regionaal landschap. ‘Die samenwerking zorgde niet alleen voor een vlotte projectuitvoering, maar leverde ook een Groene Rand-subsidie van 438.258 euro op. De gemeente investeerde zelf 382.318 euro.’ 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: ‘Vanuit Vlaanderen doen we een massale inspanning om te bebossen en dat werpt zijn vruchten af. Wij hebben de kaap van 1.000 hectare extra bos overschreden. Zeker in de Vlaamse Rand werken we aan een groene rand door meer en beter toegankelijk groen. De Rand is ook vaak een plek die kampt met veel verkeer en mobiliteit, dus dan is de nabijheid van extra natuur en een betere leefomgeving extra belangrijk. In een verstedelijkt gebied als hier zal het Zavelbos een groene stapsteen zijn in het netwerk tussen het Zoniënwoud en het Floordambos. Met het ontsluiten van het Zavelbos investeren we dus waar de nood het hoogst is.’

De provincie Vlaams-Brabant zet uitdrukkelijk in op meer en beter bos. ‘Via het Regionaal Landschap Brabantse Kouters investeert de provincie in kwalitatieve landschappen en natuur. Mooi is ook dat in dit project het regionaal landschap en de Bosgroep Vlaams-Brabant nauw samenwerkten, elk vanuit hun expertise. Zij verwezenlijken samen ons provinciaal beleid op het terrein. We moeten niet alleen investeren in de gezondheid van onze bossen, maar ook in meer bos. Zo kunnen al die oude en nieuwe bossen uitgroeien tot één groot groen netwerk’, stelt Eerste Gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu Bart Nevens.

Voor Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts is dit één van vele projecten die aantonen dat de strategie veranderd is. ‘Vroeger waren we al blij als we konden behouden wat we hadden. Nu gaan we in het offensief. We gaan voor méér bossen, méér groen, in onze Vlaamse Rand. Door ook hondenweides en fiets- of wandelpaden aan te leggen, zorgen we er ook voor dat veel mensen van het Zavelbos kunnen genieten.’

Toyota wordt tot slot de trotse peter van het project. Het bedrijf zet voor de komende jaren mee zijn schouders onder het onderhoud en de opwaardering van het Zavelbos. Toyota plantte er in december 2022 samen met de Toyota-werknemers ook nog eens 2.125 jonge bomen. Iep, hazelaar, eenstijlige meidoorn, hondsroos, … allen gingen ze met veel enthousiasme de grond in. Via deze extra inheemse bomen en struiken krijgen de natuurwaarden van het Zavelbos een boost. ‘Het is een eer om dit Zavelbos als bedrijf te ondersteunen. We zijn er zeker van dat onze medewerkers en natuurlijk ook de inwoners hier ten volle gebruik van maken.’

© Theo De Vos