Middelen voor bijkomend groen in Grimbergen!

Goed nieuws voor Grimbergen. De Natuur in je Buurt-projecten op het Beiaardplein en in Borgt werden goedgekeurd. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir verleent in totaal 91.098 euro subsidie aan de projecten.Delen

Goed nieuws voor Grimbergen. De twee voorstellen voor Natuur in je Buurt-projecten die we indienden werden goedgekeurd. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir verleent in totaal 91.098 euro subsidie aan de projecten op het Beiaardpleintje en in Borgt. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert de projecten van aanvraag tot oplevering. Beide projecten kaderen in het Strategisch Project Groene Noordrand en vormen groenblauwe stapstenen in de Grimbergse valleien.

Van verhard tot biodivers groen Beiaardplein

Het Beiaardplein in Grimbergen, gelegen tussen de Wolvertemsesteenweg, de Beiaardlaan en de Abdijstraat, krijgt een groenblauwe upgrade in 2022. Momenteel is het nog een gazoneiland met uitheemse planten, omgeven door straten. De Maalbeek stroomt onherkenbaar langs de rand van de straat. Dankzij het goedgekeurde Natuur in je Buurt-project krijgt gemeente Grimbergen 76.098 euro subsidies van het Agentschap Natuur en Bos om het plein te ontwikkelen als groene toegangspoort voor Grimbergen en de bebouwde omgeving te vergroenen.

In een eerste fase wordt de bestaande straat onthard. Zo krijgt de Maalbeek een groene extra bufferende winterbedding en sluit de waterloop beter aan bij het aan te leggen natuurparkje. Het natuurlijker maken van de Maalbeek maakt integraal deel uit van de doelstellingen van het Strategisch Project Groene Noordrand. Hier wordt via het Intergraal Project Maalbeek op verschillende plaatsen aan oplossingen gedacht voor meer ruimte voor water en waterbeleving.

Een gemengde haag van meidoorn, sleedoorn, kornoeljen, haagbeuk, … zal het plein omringen en een lekker buffet vormen voor vlinders en bijen in de zomer en vogels in de winter. Een bloemenweide vervangt het saaie gazon en geeft ook ruimte aan regenwater om te infiltreren. Inheemse bomen als Winterlinde, Lijsterbes en Veldesdoorn zullen voor de nodige schaduw zorgen. En knotbomen langs de waterloop loodsen het typische uitzicht van de Maalbeekvallei tot in het centrum.

Dit biodivers natuurparkje moetook een plek worden waar Grimbergenaars elkaar kunnen ontmoeten. Met een wandelpad, getrapt terras aan de Maalbeek, zitbanken en een totempaal wordt dit de ideale plek voor een rustmoment of net de start van een ontdekkingstocht langs de Maalbeekvallei. Anderzijds begeleidt deze groene toegangspoort de inwoners via het groen tot in het centrum en het Prinsenbos.

Een aangename instap- en verblijfsplek in de Tangebeekvallei

Voor het gehucht Borgt krijgt gemeente Grimbergen 15.000 euro om het restperceel tussen de Sint-Donatuslaan en de Grimbergsesteenweg te  vergroenen en toegankelijk te maken. Na het verwijderen van sluikstort en exoten wordt deze plek in 2022 heringericht als groene recreatieve instappoort tot de Tangebeekvallei.

De plek krijgt een gemengde heg van meidoorn, sleedoorn, kornoelje en haagbeuk aan de Sint-Donatuslaan en een houtkant als groenbuffer. In de kruidlaag komt een bloemenweide. Inheemse bomen zoals Zwarte Els en Wintereik zorgen voor schaduw op warme zomerdagen.

Door de grote variatie aan soorten wordt deze plek niet alleen biologisch waardevoller – wat een voordeel is voor de insecten, bijen en vogels – maar ook een aangename belevingsplek. In dit extra stukje groen kan de lokale bewoner tot rust komen op een zitbankje, uitkijkend op de Tangebeek. De voetgangersbrug over de Tangebeek vormt een nu nog ontbrekende schakel voor wie langs het groen van het Tangebeekbos tot Domein Ter Tommen wil wandelen langs de Tangeboschvoetweg (Voetweg 87). Op grotere schaal is het ook belangrijk voor de ‘van Basiliek tot Basiliek’-route en het Maalbeekpad.

Het Strategisch Project Groene Noordrand zet sterk in op de verbetering van de recreatiekansen . Dankzij deze groen-blauwe upgrade wordt alvast dit ene verdoken stukje Tangebeek opnieuw bereikbaar en beleefbaar. Eenzelfde totempaal als in de Kloosterpoort en het toekomstige Beiaardpleintje zorgt tot slot voor visuele verbinding tussen de nieuwe groenelementen in de gemeente.

Deze projecten worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Beiaardplein Grimbergen
© RLBK
Beiaardplein Grimbergen
© RLBK
Inrichting Borgt Grimbergen
© RLBK