Grootschalige ontharding en betere grachten in Woluwevallei

Beter omgaan met water in de strijd tegen overstromingen en droogteDelen

Zaventem, Machelen en Wezembeek-Oppem willen regen- en bronwater in de toekomst meer ter plekke ophouden en in de bodem laten infiltreren, zowel in de open als in de bebouwde omgeving. Ze werken hiervoor samen met Strategisch Project Leve(n)de Woluwe, dat de werken coördineert.

‘De Woluwe start met elke druppel water die in het stroomgebied neervalt. Meer dan de helft van het regenwater verdwijnt hier echter via ondergrondse buizen uit het landschap. De bodem verdroogt, het peil in de waterlopen staat in de zomer te laag, en de natuur krijgt te weinig water… We moeten het natuurlijk watersysteem van de Woluwevallei herstellen’, legt projectcoördinator Margot De Groote uit. Daarom gaan de gemeenten Machelen, Wezembeek-Oppem en Zaventem, samen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters onder coördinatie van het Strategisch Project Leve(n)de Woluwe aan de slag.

‘Na de aanleg van drie erosiepoelen heeft Zaventem het initiatief genomen voor een grachtenplan. We zijn blij dat onze buurgemeenten mee op de kar springen om betonnen grachten zoveel als mogelijk te ontharden. Hierdoor kan het water beter infiltreren en wordt het trager afgevoerd naar de beken’, zegt Bart Dewandeleer, Zaventems schepen van ruimtelijke ordening en grondbeleid. ‘Een tweede speerpunt is de ontharding van een oude parking in Sint-Stevens-Woluwe, in de zone waar we ook al twee voetbalvelden teruggaven aan de natuur en bebosten.’

Volgens cijfers uit 2018 is in Machelen maar liefst 51,3 procent van de gemeente verhard. Slechts 18,8 procent van de ruimte is bos, akkerland, grasland, struiken… Verharding van die omvang leidt tot meer hittestress, wateroverlast, verdroging. ‘Als we van Machelen ook in de toekomst een leefbare gemeente willen maken, moet het lokaal bestuur alle kansen grijpen. We zullen samen met de Vlaamse Landmaatschappij de delen die voor bewoners niet gebruikt worden van de Leuvensesteenweg, Koningin Astridlaan, Boskantweg, Zwaluwstraat en Heirbaan ontharden en landschappelijk inrichten en zo een groenblauwe as door Machelen trekken’, vertelt Magda Geeroms, schepen van leefmilieu in Machelen.

‘Ontharding, water vasthouden en laten infiltreren maken dit watersysteem opnieuw gezond en veerkrachtig’, besluit Frédéric Petit, burgemeester van Wezembeek-Oppem.

In totaal zal er 5.000 m² onthard worden en 13 km aan grachten geoptimaliseerd worden in de gemeenten Machelen, Zaventem en Wezembeek-Oppem. Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid geeft via de ‘Lokale gebiedsdeal droogte 2.0’ 871.634 euro Blue Deal-subsidies aan projecten in Zaventem, Machelen en Wezembeek-Oppem.

V.l.n.r. Burgemeester Frédéric Petit en schepen Fabienne Mineur uit Wezembeek-Oppem, schepen Magda Geeroms uit Machelen en schepen Bart Dewandeleer uit Zaventem.