Grote Molenbeekvallei herstellen voor vinpootsalamander

Regionaal Landschap Brabantse Kouters versterkt samen met Natuurpunt Noord-West-Brabant het blauwgroene netwerk in de vallei van de Grote Molenbeek.Delen

Regionaal Landschap Brabantse Kouters versterkt samen met Natuurpunt Noord-West-Brabant het blauwgroene netwerk in de vallei van de Grote Molenbeek. Provincie Vlaams-Brabant geeft 74.962,5 euro subsidies aan dit Duurzaam Biodiversiteitsproject.

De Grote Molenbeek en de (Kleine) Molenbeek kronkelen in Asse, Opwijk, Londerzeel, Merchtem en Meise als blauwgroene linten doorheen het kouterlandschap. Het stroomgebied is zeer overstromingsgevoelig. Dat natte karakter en het relatief intacte valleilandschap bieden echter ook kansen om de natuurwaarden te versterken.

De komende drie jaar worden er op twintig plaatsen poelen nieuw gegraven of hersteld. Het project zet ook in op kleinschalige hermeandering van grachten en het aanleggen van dammetjes en stuwen. Zo wordt het regenwater beter vastgehouden in de vallei. Dat verbeterde sponslandschap biedt voordelen voor de waterhuishouding én de biodiversiteit. 

‘Door het creëren van vochtige zones en poelen verbeteren we de biotoop en het leefgebied van de vinpootsalamander. Deze kleinste inheemse salamander houdt van bos(rand)poelen met zuiver water. En daar leven ook andere amfibieën, libellen, en insecten in. Die zijn op hun beurt het voedsel voor bijvoorbeeld watervleermuizen’, legt Alain De Cré van Natuurpunt Noord-West Brabant uit.

Het duurzaam biodiversiteitsproject ‘Blauwgroen Netwerk Grote Molenbeekvallei’ krijgt 74.962,5 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant. ‘Projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken, verdienen een duw in de rug’, vertelt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. ‘Bovendien stellen we erg op prijs dat dit project gedragen wordt door vele partners’.

Het project ‘Blauw netwerk Molenbeekvallei’ verloopt i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionale afdeling Natuurpunt Noord-West-Brabant, de lokale afdelingen van Natuurpunt Asse, Londerzeel, Meise, Merchtem en Opwijk en de eigenaars zoals particulieren, gemeente Merchtem, ANB en Aquafin. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert de komende drie jaar de werken.