Extra groen langs de Woluwe wordt gewaardeerd

Onderzoek KU Leuven naar groen-blauwe beleving langs de WoluweDelen

Het onderzoek van de KU Leuven naar de groen-blauwe beleving in het Vlaamse deel van het stroomgebied van de Woluwe levert mooie resultaten op. Masterstudent Geografie, Ine Heremans, bekeek afgelopen academiejaar hoe mensen groen-blauwe netwerken (natuur en water) waarderen, gebruiken en ervaren in dit verstedelijkt gebied.

Via deze bevraging wouden we begrijpen op welke manier lokale gemeenschappen kijken naar de herstel van de Woluwe en haar zijbeken in het landschap. Op deze manier kunnen we bij toekomstige projecten beter inspelen op wat buurtbewoners willen en hoe we ze kunnen betrekken en overtuigen van deze landschappelijke verbeteringen. 

Het onderzoek gebruikte zowel enquêtes als interviews. De enquêtes werden verspreid onder inwoners van Vlaamse gemeenten in het Woluwe-stroomgebied via gemeentelijke kanalen, e-mail en sociale media. Een 300-tal inwoners hebben gereageerd op deze enquête. Om nadien nog een dieper inzicht te krijgen over specifieke elementen van de bevraging werden een aantal mensen bijkomend uitgenodigd voor een diepte-interview.

Conclusies

Mensen waarderen de extra groene ruimtes die zijn ontstaan door de heropening van de Woluwe. Populaire activiteiten in deze groene ruimtes zijn wandelen, fietsen, ontspannen en elkaar ontmoeten. Het gebruik van groene ruimtes varieert afhankelijk van leeftijd. Hoe ouder de bevolking, hoe minder ze fietsen en joggen in groene ruimten. Natuurlijke elementen zoals bomen, water en wandelpaden worden het meest gewaardeerd, gevolgd door infrastructuur zoals banken en prullenbakken. De inwoners van waarderen in het bijzonder dat de natuur hun zintuigen prikkelt en ze er tot rust kunnen komen. Elementen waar in toekomstige projecten rekening mee gehouden kan worden.

Buurtbewoners geven aan dat er nog enkele elementen ontbreken in het groen. Er zijn te weinig verbindingen tussen verschillende groengebieden om een samenhangend groen-blauw netwerk te creëren. En binnenin de groene gebieden zijn te weinig wandelpaden om aangename lussen te maken.

Het Woluwe-stroomgebied is een verstedelijkt gebied. De groene ruimten zijn versnipperd en hebben bepaalde nadelen, zoals geluidsoverlast van auto's, treinen en vliegtuigen. De voornaamste bezorgdheden rond water en natuur zijn de hoge graad van versnippering van de natuurgebieden. Daarnaast zijn sommige mensen bang dat als het water stil staat, het insecten zou kunnen aantrekken en onaangename geuren zou kunnen veroorzaken.

De naamsbekendheid van de Woluwe is het meest opvallend resultaat van de studie. Meer dan de helft van de inwoners geeft aan de Woluwe niet als rivier te kennen, zelfs de mensen die al meer dan 15 jaar in de regio wonen.