Gezocht: kleine erfgoedobjecten die onze aandacht verdienen

Ken je een object in jouw omgeving dat gerestaureerd moet worden? Geef ons een seintje. Wie weet wordt het een 360°-erfgoedproject.Terug naar overzicht
Delen

Wie kent ze niet: de veldkapellen, beelden, grafzerken en kruisen, kiosken en bruggen, bunkers, molens en bakhuizen, brongebouwtjes,... Kleine erfgoedobjecten, oud of minder oud, die hun functie vaak verloren hebben. Als bakens in het landschap verwijzen naar vroeger. Konden ze maar verhalen vertellen!

Met de 360°-erfgoedsubsidie wil de provincie Vlaams-Brabant die objecten die nog verbonden zijn met het omliggende landschap, herwaarderen en hun historie opnieuw onder de aandacht brengen.

Eigenaars kunnen beroep doen op ons voor expertise, budget en projectcoördinatie om hun waardevol klein bouwkundig erfgoed te restaureren. Zowel particulieren, openbare besturen als verenigingen komen in aanmerking. Een voorwaarde is wel dat de eigenaar bereid is ook een deel van de kosten te dragen en het object op één of andere manier toegankelijk te maken voor publiek. Projecten worden geselecteerd op basis van hun erfgoedwaarde, ligging, duurzaamheid van het project en haalbaarheid.

Ben je eigenaar of ken je een object in jouw omgeving dat onze aandacht verdient? Laat ons iets weten op ulrike.jacobs@brabantsekouters.be! We zijn benieuwd naar die verborgen kleine schatten.

Herstellen bakoven
© Lander Loeckx
Ingroenen begraafplaats Londerzeel Sint-Jozef
© RLBK
Restaureren van het keldercomplex in Drie Fonteinen
© RLBK