Regionaal Landschap geeft kamsalamanders boost

Provincie investeert zo'n half miljoen euro in betere natuurDelen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 415.585,22 euro in negen duurzame biodiversiteitsprojecten. Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionaal Landschap Noord-Hageland en Regionaal Landschap Dijleland zijn bij de gelukkigen. Met het project ‘Een boost voor kamsalamander in Oxdonk’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters krijgt de bescherming van de beschermde kamsalamander in deze regio opnieuw steun.

“We investeren in onze natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun.”

Flinke ondersteuning voor kamsalamander in de Brabantse Kouters

Na een eerste succesvolle projectfase geeft de provincie Vlaams-Brabant de komende jaren opnieuw subsidies voor maatregelen die kamsalamanderpopulaties in de Brabantse Kouters moeten versterken. Via het duurzaam biodiversiteitsproject ‘Een boost voor de kamsalamander in Oxdonk’ kan Regionaal Landschap Brabantse Kouters, samen met de Kamsalamanderwerkgroep, verder geschikt leefgebied creëren.

“Het gaat niet zo goed met deze Europees beschermde soort", zegt Sam van de Poel, coördinator meetnetten bij Natuurpunt Studie, en als amfibie-expert mee actief in de regionale ? Kamsalamanderwerkgroep. ”Zonder onze hulp gaan de regionale populaties achteruit. Water- en landhabitat moet aangelegd, ingericht en beheerd worden. Als je de veeleisende kamsalamander eenmaal in je poel hebt, betekent dit dat de waterkwaliteit en leefomgeving prima in orde is. De kamsalamander is een paraplusoort. Als het leefgebied geschikt is voor deze soort, vind je gegarandeerd ook veel ander leven."

Er zijn echter meer uitdagingen. “Ook de droogte speelt de kamsalamander parten. Voor een goede voortplanting is voldoende water tot de zomerperiode erg belangrijk”, zegt Francis Wyns, actieve vrijwilliger van Natuurpunt Zemst die al jaren de populaties mee opvolgt.

Ondersteuning voor meer en betere habitat is dus zeer dringend nodig. “Daarom willen we de kamsalamander een boost geven. In de periode 2019 tot 2021 gaven we al een eerste subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten, goed voor 29.219 euro. Nu krijgt het vervolgproject 44.882 euro in de periode 2022-2024”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Die leefgebieden creëren, herstellen en met elkaar verbinden is de taak van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “In de vorige projectperiode hebben we 9 bestaande poelen geruimd, 1 nieuwe poel aangelegd en 860 meter houtkanten en heggen geplant. Dit alles draagt zeker al bij tot een beter leefgebied voor deze soort”, zegt Lies Heirman, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Brabant Kouters. “In de regionale Kamsalamanderwerkgroep brengen we vrijwilligers van lokale natuurpuntafdelingen, natuurbeheerders, besturen van Zemst, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen en Vilvoorde en Agentschap voor Natuur en Bos samen. Zo kunnen we grensoverschrijdend onze populaties opvolgen en de poelen, graslanden, ruigtes, heggen en houtkanten beter beheren.”

Kamsalamanderfan Eddy De Smedt is in zijn nopjes. Als conservator van een groot natuurgebied monitort hij samen met andere vrijwilligers de waterdraakpopulaties in Kapelle-op-den-Bos en Zemst. “In de volgende projectperiode wordt samen met RLBK een visvijver omgevormd tot twee poelen. We zullen ook een poel ruimen en groene verbindingen maken via nieuwe houtkanten. Dat gebeurt allemaal in een gebied met veel kamsalamanderpotentieel. Zou het niet fantastisch zijn als we er in Kapelle-op-den-Bos nog een grote populatie bij krijgen?"

Half miljoen euro voor klimaatbestendige natuur

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal een half miljoen euro in het realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap via subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten. Deze projecten vormen een meerwaarde voor de Provinciale Prioritaire Soorten/Koesterburen en hun leefgebieden en versterken het groen-blauwe netwerk binnen Vlaams-Brabant. Drie Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen krijgen steun voor hun projecten. 

Regionaal Landschap Brabantse Kouters 44.882,39 voor het project 'Een boost voor kamsalamander in Oxdonk (Kapelle-op-den-Bos). Het project 'Houtkanten voor vleermuizen' krijgt 71.330,04 euro. Hiermee kan het bestaande groene netwerk in kaart gebracht worden en versterkt worden.  Dit gebeurt met overbruggingen op het terrein via het aanplanten van kleine bosjes en het inrichten van winterverblijfplaatsen. Het actieterrein van dit project ligt in Asse, Zemst, en Wezembeek-Oppem/Zaventem.

Regionaal Landschap Dijleland haalt 75.000 euro binnen voor 'Natuurverbinding rond het Zoniënwoud'. Plan Vliegend Hert werkt aan natuurverbindingen en concrete terreininrichtingen rond het Zoniënwoud richting Hallerbos en richting Heverleebos en Meerdaalwoud. Naast acties voor het vliegend hert worden ook maatregelen voor andere beschermde soorten opgenomen. In dit project wordt er werk gemaakt van de aanplant van 40 fruitbomen, 1.250 meter haag/heg/houtkant, 1.000 m² bos of struweel, 100 solitaire loofbomen en 20 broedhopen voor het vliegend hert op 20 verschillende locaties.

Regionaal Landschap Noord-Hageland krijgt 28.875 euro voor het project ‘Biodiversiteitsverhoging van een vijver in de Vallei van de 3 Beken’. Het doel van dit project is het herstel van een voormalige weekendvijver in de speciale beschermingszone ‘Demervallei tussen Diest en Aarschot’. De vijver ligt tussen de “Grote Beek” en de “Kleine Beek”. De herstelwerken omvatten een slibruiming van ca. 480m³, het aanschuinen van twee oeverzones van 130 en 105m² en het verder saneren van de resten van voormalige weekendverblijven.

Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
Persmoment kamsalamander
© RLBK
partners kamsalamander werkgroep
© RLBK