Buurt kiest 'natuurlijkste ontwerp' voor Bunderplein Opwijk

Kinderen spelen verstoppertje, een fietser rust even uit en een wandelaar geniet van het leven in de poel. De buurt gaf met veel plezier input voor het Bunderplein in Opwijk. Het project wordt gerealiseerd in de winter van 2022 - 2023.Terug naar overzicht

Het Bunderplein is één van de toekomstige groene rustplekken langs de Leirekensroute, een fantastisch fiets- en wandeltraject tussen Aalst en Londerzeel. Het terrein in de Bunderstraat is vandaag nog een grasvlakte van 4500 m² groot met weinig ecologische waarde. En dat hebben de buurtbewoners goed begrepen. Op basis van een digitale bevraging via Hoplr eind 2020 werden twee planontwerpen uitgewerkt die vervolgens in september live werden voorgesteld. Een vijftigtal buurtbewoners kwam met veel plezier meedenken. Er werd geluisterd, geknikt, gelachen, gefronst, gebabbeld, gestemd en vooral veel constructieve input gegeven. De buurt koos unaniem voor het ontwerpvoorstel met de meeste natuurkwaliteiten. Zo kan het huidige grasplein een groene oase worden waar iedereen graag vertoeft.

Er komen speelheuvels, zitbanken, bloemenweiden, waterinfiltratieplekken, maar bovenal veel bomen en struiken. Door de herinrichting met inheems plantgoed creëren we extra leefgebied voor vlinders, solitaire bijen, vogels, vleermuizen. Behalve natuurontwikkeling wordt er ook voldoende ruimte gegeven om te spelen, sporten en te ontspannen. Het Bunderplein is immers omgeven door een woonwijk. Natuur in je buurt verhoogt de levenskwaliteit van de inwoners én draagt bij tot sociale cohesie. Met deze inrichting wint dus zowel de mens als de natuur.

De werken zijn gepland voor  de winterperiode van 2022 – 2023.

Het project komt er dankzij een samenwerking van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB), gemeente Opwijk en het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid verleent 51.577 euro subsidies in het kader van de oproep Natuur in je Buurt om het project te realiseren. Gemeente Opwijk investeert 17.000 euro in het project. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project van planopmaak tot en met realisatie.

Na de Vlaamse Staak is het Bunderplein een volgende groene rustplek die gecreëerd wordt langs de Leirekensroute. Zo vormt dit fiets- en wandelpad een groen lint in het ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ en doorheen de Brabantse Kouters.

© RLBK
© RLBK