Uitbreiding Kravaalbos beplant

Op zaterdag 9 december werd er met de partners en buurtbewoners zo’n 3.000 bomen en struiken aangeplant in de uitbreiding van het Kravaalbos in Asse. Het bos wordt zo vergroot met 0.8 hectare.Terug naar overzicht
Delen

Het Kravaalbos is 80 hectare groot en strekt zich uit over Aalst, Asse en Opwijk. In 2021 kocht de gemeente Asse, samen met de Vlaamse overheid zo'n 11 hectare. Daarmee werd 40 hectare van het Kravaalbos publiek toegankelijk. Het Agentschap voor Natuur en Bos stond in voor de nodige veiligheidswerken en legde ondertussen ook een vlonderpad aan om de toegankelijkheid te garanderen en ter bescherming van de aanwezige natte natuur.

Met deze aanplant gaan we de volgende fase van de inrichting in! Op een voormalige weide werd, op advies van Bosgroep Vlaams Brabant, bijkomend bos aangeplant met zo’n 3.000 stuks inheemse soorten. Regionaal Landschap Brabantse kouters ondersteunt de gemeente verder in de uitwerking van de Onthaalpoort Kravaalbos. Vanuit de participatiemomenten werd een ontwerp opgemaakt dat nu verder verfijnd wordt met de uitwerking van de toegankelijkheid, de speelplekken en de ontmoetingsplek. De realisatie wordt voorzien eind 2024 - begin 2025.

© RLBK
© RLBK
© RLBK