Meer laanbomen in Meise

Enquête en bomenvisiedag leveren input voor beheerplan en beleid.Terug naar overzicht
Delen

Lokaal bestuur Meise wil de laanbomen in haar gemeente meer toekomstkansen geven, via een doordacht beheer bij bestaande exemplaren en meer ruimte en visie bij toekomstige aanplantingen. Regionaal Landschap Brabantse Kouters begeleidt de gemeente doorheen dit proces.

Bomen zorgen voor verkoeling op warme dagen, bufferen water en boosten de biodiversiteit. Ze helpen zo in de strijd tegen klimaatverandering,… Ondertussen is echter ook bewezen dat ze positief bijdragen tot ons geluk, onze gezondheid, de sociale cohesie en zelfs de waarde van onze woning. Kortom, bomen zijn nuttig. En dat heeft lokaal bestuur Meise goed begrepen.

‘Meise wil tegen 2030 20.000 bomen planten, één per inwoner. Maar ook de bestaande bomen moeten meer kansen krijgen. Regionaal Landschap Brabantse Kouters maakt daarom voor ons een bomenvisie en -beheerplan op’, legt Jonathan De Valck, schepen van Milieu uit.

Gestart wordt met de laanbomen die eigendom van de gemeente Meise zijn. Boomexperten van Regionaal Landschap Brabantse Kouters inventariseerden het afgelopen jaar alle laanbomen op het grondgebied die eigendom zijn van de gemeente, in totaal 3.714 stuks. Zij zullen via een goed onderbouwd beheerplan vanuit de gemeente de nodige zorgen krijgen. De 1.240 andere laanbomen zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer en worden extern beheerd.

Boomsoort, gezondheidstoestand, standplaats,… Bij de inventaris registreerden we de belangrijkste kenmerken van de laanbomen’, legt Ilse Ohler van Regionaal Landschap Brabantse Kouters uit. ‘Dit geeft ons een start voor een aangepast beheer per boom en vertelt ons hoe het zit met de soortenvariatie in de gemeente. Maar we leren er ook uit waarmee de gemeente rekening kan houden bij toekomstige werken en nieuwe aanplantingen.’

Houvast voor de komende 20 jaar

Ook de input van de inwoners en de gemeentelijke diensten werd gevraagd, dit via een enquête en een bomenvisiedag.

154 inwoners namen deel aan de enquête die liep in september 2023. Daarvan wil 82 procent meer laanbomen. 65 procent van de deelnemers kiest daarbij voor bomen met een hoge ecologische waarde. Denk aan inheemse bomen, klimaatbestendige bomen, bomen die insecten en vogels aantrekken, bomen die oud kunnen worden,… Ook opmerkelijk is dat 46 procent bereid is om parkeerplaatsen op te offeren als hierdoor meer bomen aangeplant kunnen worden of als er hierdoor meer ruimte voor bomen ontstaat. ‘Allemaal inzichten die we als gemeente anders niet verkregen hadden’, vertelt schepen De Valck.

De bomenvisiedag met het personeel, milieuraad, Natuurpunt, boomexperten en een landbouwafgevaardigde gaf een heldere inkijk in hoe en waarom bomen beheerd worden, in de workflow tussen de diensten en de toekomstkansen bij (her)aanleg van lanen, soortenkeuze.

Al deze info neemt Regionaal Landschap Brabantse Kouters nu mee voor het opmaken van het beheerplan en een beleidsplan. Het beleidsplan zal een houvast bieden aan de beleidsmakers voor de komende 20 jaar. Het houdt rekening met het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand. ‘Waar wil Meise welke bomen, in welke aantallen en tegen wanneer’, vat Ilse Ohler het samen. ‘Je kan immers straten ontwerpen op maat van bomen en een veilig en kwalitatief hoogstaand boombestand in de openbare ruimte voorzien.’ Dit beleidsplan wordt verwacht tegen midden 2024.

Eind 2024 ontvangt de gemeente van Regionaal Landschap Brabantse Kouters dan het volledige beheerplan. Zo kunnen de technische diensten per boom inschatten welke maatregelen er gevolgd moeten worden.

© Theo De Vos

‘Meise wil tegen 2030 20.000 bomen planten, één per inwoner. Maar ook de bestaande bomen moeten meer kansen krijgen. Regionaal Landschap Brabantse Kouters maakt daarom voor ons een bomenvisie en -beheerplan op’

Jonathan De Valck
schepen van Milieu