Nieuws

Home > Nieuws > Nieuwe kansen voor vleermuizen en eikelmuis

Nieuwe kansen voor vleermuizen en eikelmuis

Dit voorjaar keurde de provincie Vlaams-Brabant twee duurzame biodiversiteitsprojecten goed die Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) in de regio zal uitvoeren.

Via het project ‘Naar een fijnmazig netwerk van overwinteringslocaties voor vleermuizen ten noordoosten van Brussel’ zorgen we voor de vleermuisvriendelijke inrichting  van een aantal kleinere bouwkundige elementen zoals bunkers en kelders. We gaan hiervoor samen aan de slag met eigenaars, de gemeenten Steenokkerzeel en Kraainem, Stad Vilvoorde, Vlaamse partners als de Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed en Natuurpunt studie.

Met het project ‘De eikelmuis in Vlaams-Brabant: met kennis onderbouwde terreinactie!’ slaan Natuurpunt Studie en de 5 regionale landschappen van Vlaams-Brabant de handen in elkaar om het doen en laten van de Eikelmuis te onderzoeken en doelgerichte acties op terrein te ondernemen.

Wij kijken alvast samen met jou uit naar de resultaten de komende jaren!

Met de subsidie voor ‘Duurzame biodiversiteitsprojecten’ steunt de provincie Vlaams-Brabant projecten die bijdragen aan de realisatie van de provinciale beleidsdoelstelling biodiversiteit: ‘Realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap’. Deze projecten zorgen voor een duidelijke meerwaarde voor Provinciale Prioritaire Soorten (koesterburen) en hun leefgebieden.

Geef een antwoord