Natuur en landschap

PoelenpoelenHerinner jij je nog de eerste keer dat je een kikker vasthield? Poelen zijn voor jong en oud een geliefkoosde plek. Om te onderzoeken, voor een frisse duik of gewoon om langs te verpozen.

Vroeger was het landschap bezaaid met deze poelen (veedrinkpoelen, vlasrootputten…). Ze zijn een voortplantingsplaats voor kikkers, padden en salamanders en vormen een belangrijke verblijfplaats voor libellen, juffers en andere waterdiertjes. Bovendien trekken ze planten aan die nergens anders in het landschap voorkomen. Poelen hebben bovendien dit voordeel: eens gegraven neemt de natuur het gratis van je over.

Het regionaal landschap werkt aan het herstel en de uitbreiding van het netwerk van kleine landschapselementen (KLE). Poelen horen hierbij en zijn één van de belangrijkste natuurlijke bouwstenen.

 

Aan de slag

 

RLBK wil het oude poelennetwerk herstellen en uitbreiden en zo weer kansen bieden aan waterdieren en -planten. Zou je graag een poel aanleggen of een oude herstellen? Neem dan contact op via projecten@brabantsekouters.be.

 

Meer weten?

 

Duik eens in de poelenbrochure ‘Poelen, parels in het landschap’.