Natuur en landschap

Home > Natuur en landschap > Loket Onderhoud Buitengebied

Loket Onderhoud BuitengebiedDe opstart van Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) heeft als doel om het beheer van het landschap, in het bijzonder de kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, knotbomen, boomgaarden, holle wegen, poelen…) op een efficiëntere en meer gecoördineerde manier aan te pakken.

Kleine landschapselementen liggen vaak versnipperd in het landschap of het beheer is achterstallig geraakt, waardoor het voor gemeenten en andere beheerders organisatorisch en financieel niet makkelijk is om het beheer aan te pakken. Door beschikbare kennis en middelen efficiënter in te zetten, wil het Loket Onderhoud Buitengebied hiervoor een oplossing bieden.

Voor het Loket Onderhoud Buitengebied West-Brabant bundelen we onze krachten met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pro Natura en Agrobeheercentrum Eco² om samen met de gemeenten Asse, Zaventem en Zemst, landbouwers, vrijwilligers, natuurverenigingen tot een gecoördineerd beheersysteem te komen.

Momenteel loopt het project in 3 pilootgebieden in de Brabantse Kouters en 3 in het Pajottenland. Per pilootgebied brengen we de kleine landschapselementen in kaart, zoeken we de beheerders en bekijken we hoe ze het best in stand te houden. Via een digitaal beheersysteem kunnen deze inventarisaties gekoppeld worden aan beheerschema’s, werkschema’s en begroting.

In regio Brabantse Kouters gaan we in volgende pilootgebieden aan de slag:

  • Ruilverkaveling Bollebeek en omgeving in Asse
  • Het Westelijk Landbouwgebied van Zemst rondom Zemst-Laar
  • Holle wegencomplexen in Zaventem

 

Wil je graag meer weten over dit project? Download de brochure of lees meer over de lopende LOB-projecten in regio Brabantse Kouters.

Dit project wordt gerealiseerd dankzij cofinanciering vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling – Europa investeert in zijn platteland