Natuur en landschap

Home > Natuur en landschap > Akkervogels

AkkervogelsZoals hun naam reeds doet vermoeden, zijn akkervogels, zoals de Veldleeuwerik, de Kneu, de Geelgors, de Patrijs, de Kwartel en de Ringmus, voor hun overleving en voortplanting afhankelijk van akkers. In de winter voeden ze zich met granen. In de zomer staan onkruidzaden en insecten op het menu. Voorts vinden ze ook nestgelegenheid en beschutting op en rond de velden. Sommige soorten verkiezen open landschappen. Andere soorten hebben een voorkeur voor kleinschalige landschappen met veel houtkanten, bomenrijen…

 

RLBK, de Vlaamse Landmaatschappij, gemeenten, landbouwers en wildbeheereenheden nemen in enkele zones van de Brabantse Kouters gerichte maatregelen om de overlevingskansen van de aanwezige akkervogels te vergroten. Zo laten landbouwers, in ruil voor een vergoeding, een rand met graan te staan als wintervoedsel voor de akkervogels. RLBK plant dan weer heggen en houtkanten aan, wat het landschap aantrekkelijker maakt voor akkervogels. Ook het inzaaien van graankruiden gebeurt samen met wildbeheereenheden en landbouwers.

 

Aan de slag

 

Ben je landbouwer en wil je graag meewerken aan een akkervogelproject?
Neem dan contact op via lies.heirman@brabantsekouters.be.

 

Meer weten?

 

Wil je meer weten over de situatie van akkervogels in de streek? Fladder dan eens door het Studierapport Akkervogels in Noordwest Brabant of neem een kijkje op de website van Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant.