Nieuws

Home > Nieuws > Meer speelgroen in Eppegem!

Meer speelgroen in Eppegem!

Op maandag 4 maart 2019 hebben buurtbewoners en de Chiro van Eppegem samen met de gemeente Zemst, RLBK en Pro Natura een speelbos aangeplant.

De fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde (F1) via de Zennedijk is een belangrijke fietsverbinding in Zemst. Deze fietssnelweg zorgt in de toekomst voor een veilige, vlotte en groene fietsverbinding tussen de steden Vilvoorde en Mechelen en op termijn verder door naar Antwerpen en Brussel. Hierbij gaat helaas wat natuur verloren, maar dat wordt gecompenseerd door de aankoop en ecologische inrichting van een aantal terreinen in de gemeente.

‘Eén van deze terreinen is gelegen langsheen de Spoorwegstraat in Eppegem’, zegt Joeri Van den Brande, schepen van leefmilieu. ‘Chiro Eppegem ligt vlakbij en werd mee ingeschakeld, zowel bij de opmaak van het inrichtingsplan als de uiteindelijke inrichting zelf. Een tweede terrein is gelegen in de omgeving van de Heidestraat te Zemst en zal in een latere fase aan bod komen’.

RLBK maakte het plan op en begeleid samen met de gemeente en de Chiro de uitvoering van het project. De speelheuvels, de waterpartijen en het amfitheater werden onlangs al door een aannemer aangelegd. Ook een wilgenhut vond al een plaats op het terrein. Nu stond de aanleg van het speelbos op het programma door de chiro en de buurtbewoners. Want wat is er leuker dan zelf het bos aanplanten waarin alle kinderen nog vele jaren zullen spelen?

Voor die realisatie krijgt het project een flinke financiële duw in de rug van de provincie Vlaams-Brabant. ‘Dichtbij-natuur realiseren in samenwerking met de lokale jeugd, past naadloos in het provinciale beleid waarbij we recreatie maximaal willen koppelen aan natuur’, aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. ‘Zo is er een speelveld, een hoogstamboomgaard, een amfitheater en zijn er speelheuvels, klimbalken en een speelbos. Maar uiteraard is de inrichting er ook op gericht om de natuur te ondersteunen. Zo wordt er bij de bloemenweide ook een insectenhotel geplaatst. Het is een relatief groot project, waarvoor we met de provincie Vlaams-Brabant in totaal meer dan € 45 000 bijdragen (subsidie voor aankoop perceel in de Heidestraat mee inbegrepen)‘.

Deze plantactie is een project van de gemeente Zemst, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant via subsidies aan de gemeente voor de realisatie van natuurprojecten.

Geef een reactie