Duurzame landbouw

Home > Duurzame landbouw > Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheerAgrarisch natuurbeheerSteeds meer landbouwers leveren op één of andere manier een bijdrage aan de zorg voor natuur en landschap. Dat levert hen zowel een extra inkomen als maatschappelijke waardering op. Maar ook natuur en landschap varen wel bij deze evolutie. Landbouwers hebben immers heel wat ervaring met beheerwerken zoals maaien, hooien en snoeien en beschikken ook over de nodige machines. Bovendien zijn ze vertrouwd met de lokale terreinomstandigheden, zoals bodemkenmerken en waterhuishouding.

RLBK wil het agrarisch natuurbeheer en de landschappelijke integratie van landbouwbedrijven in de regio een duwtje in de rug geven. Daarom organiseerde het in het voorjaar van 2011 een cursusreeks ‘(geen) d(REM)pels voor agrarisch natuurbeheer’.

 

Aan de slag

 

Agro|aanneming is een aannemingsbedrijf opgericht onder de vleugels van de Boerenbond. Het heeft o.m. een kader uitgewerkt waarbinnen landbouwers op een legale manier nevenactiviteiten kunnen uitvoeren en zo een extra inkomen verwerven. Deze nevenactiviteiten situeren zich o.m. op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Meer informatie vind je op www.agroaanneming.be.

Op heel wat plaatsen schakelen natuurverenigingen landbouwers ook in om hun natuurgebieden te beheren. Ieder jaar sluiten zij een overeenkomst waarin o.m. bepaald wordt welke beheerwerken dienen plaats te vinden. Voor de natuurvereniging betekent dit extra mankracht voor het beheer van hun gebieden. De landbouwer beschikt dankzij de samenwerking over extra grond. Voor meer informatie neem je best contact op met de lokale natuurvereniging in je gemeente.

 

Meer weten?

 

De hele cursus ‘(geen) d(REM)pels voor agrarisch natuurbeheer’ kan je hier downloaden.