Nieuws

Home > Nieuws > Jan De Beck trekt LOB-project

Jan De Beck trekt LOB-project

Jan stelt zich even voor en doet het project uit de doeken.

RLBK: Welkom Jan! We merkten al dat je echt gepassioneerd bent door natuur…

Jan: Toen ik als kind mee naar het veld ging, was ik soms spoorloos. Ik liep dan naar de rand van het veld om een koppel kieviten van dichtbij te bekijken. Het was duidelijk dat ik mij later ook professioneel met natuur zou bezig houden.

RLBK: Welke taken neem jij op bij het regionaal landschap?

Jan: Eind vorig jaar ben ik gestart als medewerker kleine landschapselementen. Vanuit mijn achtergrond als ecoloog en ontwerper zoek ik samen met collega’s naar mogelijkheden om identiteit van het landschap te herstellen of te versterken door het aanplanten van streekeigen heggen, houtkanten of hoogstamboomgaarden. Ook het aanleggen of herstellen van poelen kan bij zo’n natuurinrichting horen.

RLBK: Sinds kort werk je ook aan het LOB West-Brabant. Wat houdt dat in?

Jan: LOB staat voor ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. Dat is een belangrijk nieuw initiatief voor onze regio. Dit project heeft als doel partners samen te brengen om vanuit een gecoördineerde aanpak samen een landschaps- en beheervisie te maken en die ook uit te voeren. We starten met 3 pilootgebieden: De ruilverkaveling Bollebeek in Asse, het westelijk landbouwgebied in Zemst rondom het gehucht Laar en de holle wegen-complexen in Zaventem.

Het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied West-Brabant’ is een initiatief van RLP&Z, RLBK, Agrobeheercentrum, Pro Natura en alle betrokken gemeenten. Het wordt gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Geef een antwoord