Nieuws

Het Zeen Zaventem Home > Nieuws > Ondertussen aan het Zeen in Zaventem…

Ondertussen aan het Zeen in Zaventem…

Voormalig maisveld wordt groene oase! Met het project het Zeen kregen de buurtbewoners er in één klap 14ha extra toegankelijk groen bij.

Langs de kleine Maalbeek in Sterrebeek lag tot voor kort een klein vergeten bosje. Met behulp van subsidies van ANB, provincie Vlaams-Brabant en  investeringen van de gemeente Zaventem breidde  dit bosje uit tot een prachtig stuk belevingsnatuur. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineerde de projectuitvoering.

Een nieuwe wandel- en fietsersbrug maakt de oversteek over de Kleine Maalbeek. Nieuwe paden zorgen  dat wandelaars en fietsers  de doorsteek kunnen maken door het gebied. Het pad kronkelt door bloemenweides, langs de zelfplukboomgaard, en  het avontuurlijke speeldorp richting het nieuwe speelbos.

Het bestaande bos is  deels toegankelijk. De vochtige, natte stukken in het Zeenbos hebben een hoge natuurwaarde. De fauna en flora is te kwetsbaar en deze zone zal  hierdoor ontoegankelijk blijven. Een aangepast beheer zorgt  er voor dat dit mooie natuurgebied ook in de toekomst op een duurzame manier  blijft floreren.

De Vlaamse Milieumaatschappij saneerde  de beek  over het hele traject doorheen het gebied. De bedding is op sommige plaatsen tot 20 meter breder gemaakt en de oever is 3 meter gezakt. Zo kan de kostbare, vochtige moerasvegetatie zich uitbreiden. De beek kan bij hoge waterstand ook uit haar oevers treden, zodat  wateroverlast in de toekomst in het gebied opgevangen wordt.

In de loop van 2021 komt er een vlonderpad  langs de winterbedding én over de Kleine maalbeek. Het vlonderpad zal toegankelijk zijn voor rolstoelen, zodat iedereen  de prachtige natte natuur kan bezoeken.

In totaal kost heel het project meer dan 1 miljoen euro. Gemeente Zaventem investeerde 700.000 euro, onder andere om de gronden aan te kopen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) gaf 280.000 euro subsidies via de Groene Rand-projecten, de provincie Vlaams-Brabant gaf 40 000 euro. Daarnaast investeerde de Vlaamse Milieumaatschappij met eigen middelen in het gebied.

Geef een antwoord