Nieuws

Home > Nieuws > Samen beslissen over landschapsbeheer

Samen beslissen over landschapsbeheer

Via het Loket Onderhoud Buitengebied willen we samen met alle partners het landschap duurzaam beheren. In Zemst wordt de planning hiervoor jaarlijks afgestemd met alle betrokkenen.

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom kwamen in Zemst op woensdag 19 augustus vertegenwoordigers van de gemeente, de landbouw- en milieuraad, Natuurpunt Zemst, Boerennatuur Vlaanderen, RLBK en Pro Natura samen. Ze zochten er de geschikte uitvoerders voor het beheer van kleine landschapselementen in de gemeente. Zo vermijden we conflicten tussen natuur en landbouw en krijgen we een mooi en duurzaam onderhouden landschap.

Het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ (LOB) wil kostbare tijd, beschikbare kennis en middelen efficiënter inzetten om zo het beheer van KLE’s beter aan te pakken. En in het landschap van de Brabantse Kouters zijn nog heel wat kleine landschapselementen (KLE’s) aanwezig.

Bomenrijen, houtkanten, grachten, poelen, knotbomen… spelen een belangrijke rol in ons landschap. Ze zorgen voor rust, stilte, schoonheid, CO2-opslag, …. Fauna en flora gebruiken KLE’s als verbinding tussen de natuurgebieden. En onder andere vogels en bijen vinden er voedsel. Ook bij moderne landbouw vervullen houtkanten nog heel wat functies. Ze verbeteren de bodem, zorgen voor beschutting en natuurlijke plaagbestrijding. Ze doen aan waterbeheersing, …

Om deze landschapselementen in stand te houden is een goed beheer noodzakelijk. Door het grotendeels wegvallen van de economische functie en het zwaar doorwegen van de beheerkosten, merken we dat veel KLE’s een zware beheerachterstand hebben. De KLE’s worden zo  als een last ervaren en lopen het risico te verdwijnen.

Het LOB zorgt ervoor dat alle functies in balans zijn en dat de beschikbare middelen voor het onderhoud zo efficiënt mogelijk ingezet worden. In ons werkingsgebied testen we dit LOB-project in drie pilootgebieden uit: in Asse, Zaventem en Zemst.

De voorbereiding van het komende beheerseizoen zijn op dit moment volop bezig. Op basis van een gedragen gebiedsvisie wordt voor elke KLE een duurzame beheercyclus bepaald.

Geef een antwoord