Gebiedsgerichte projecten

Home > Gebiedsgerichte projecten > Groene Noordrand

Groene NoordrandKlik voor grotere afbeelding

Wat is de ‘Groene Noordrand’?

In het noorden van de Vlaamse Rand rond Brussel ligt een verrassend mooi landelijk gebied met eeuwenoude watermolens en weidse open kouters, slingerend doorheen de gemeentes Asse, Wemmel, Grimbergen, Meise en Vilvoorde. Het gebied ondergaat komende jaren grondige veranderingen. Geprangd tussen de Ring en andere drukke verkeersassen zoals de E40, N9 en spoorwegen in Zellik, vinden we nog een relatief luwe, open ruimte met beekvalleien en open kouters. De Maalbeek en haar zijbeken vormt de groenblauwe ruggengraat van het gebied.

Nu de ‘Werken aan de Ring’ rond Brussel vorm krijgen, worden ook de gezamenlijke visie en actieplannen voor de prachtige landelijke omgeving van de Noordrand duidelijker. Het gebied waar natuur- en bosgebieden overlappen met landbouw, industrie, bewoning, recreatie, en een ringweg ervaart grote stedelijke druk. Het is dus erg belangrijk dat de ruimte op een slimme, doordachte manier benut wordt. Daarvoor werd een strategisch project opgestart.

 

Drie belangrijke doelstellingen voor de Groene Noordrand

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Asse, Wemmel, Meise, Grimbergen en recent ook Vilvoorde, kreeg Regionaal Landschap Brabantse Kouters vanuit de Vlaamse Overheid groen licht om werk te maken van de Maalbeekvallei via ‘Strategisch Project Groene Noordrand’. Het project pleit vóór en werkt aan een Groene Noordrand, zodat toekomstige generaties nog meer kunnen genieten van dit landelijke én randstedelijke landschap.

Deze doelstellingen staan centraal:

 • Open ruimte: een veerkrachtig, klimaatbestendig en duurzaam ruimtegebruik met een evenwichtige aandacht voor de plaats van natuur, water, landbouw en recreatie
 • Aandacht voor het landschap binnen grote infrastructuurprojecten: streven naar een compleet, verbonden, groen en open landschap
 • Meer doen met minder ruimte: een slimmer gebruik van de beschikbare ruimte door studie, meer maatwerk en minder verharding

 

De projectgebieden in kaart

Deelprojecten Groene Noordrand

Klik voor grotere afbeelding

Volgende deelgebieden worden met tal van partners aangepakt via het project Groene Noordrand:

 • Project Maalbeek
 • Lopende landinrichtingsplannen
 • Studie ter voorbereiding van landinrichting Groene Noordrand
 • Erfgoedbeheersplan Amelgem en omgeving
 • Werken aan de Ring
 • Groen Rand projecten
 • Verbrede landbouw – Ronkel
 • Loket Onderhoud Buitengebied
 • Van Basiliek tot Basiliek
 • Wandelnetwerk Brabantse Kouters
 • Gebiedsgerichte inzet beheerovereenkomsten

 

Meer weten?

Volg Strategische Project Groene Noordrand op Facebook

 

Downloads:

 

Contact

Brecht Vermote –  brecht.vermote@brabantsekouters.be – 0486 33 01 74

Wim Solie – wim.solie@brabantsekouters.be – 0499 27 94 39

 

Het Strategisch Project Groene Noordrand is een initiatief van RLBK, de Vlaamse Landmaatschappij, de stad Viloorde en de gemeenten Grimbergen, Wemmel, Meise en Asse. Het wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving), de betrokken gemeenten en RLBK