Landschap en erfgoed

Home > Landschap en erfgoed > Landschapsherstel

LandschapsherstelPoelCultuur (lees mensen) en landschap/natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Overal in het landschap zie je immers de sporen van menselijk ingrijpen, veelal noeste arbeid van landbouwers. Kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen als veekering, poelen, hoogstamboomgaarden, houtwallen, graften (een knik op een helling), grienden (een vochtige akker waarop men wilgenhout verbouwde)… waren door de eeuwen heen in gebruik – en dus ook in beheer – bij boeren.

RLBK helpt dit cultuurhistorisch landgebruik op te waarderen door deze kleine landschapselementen te beschermen, te versterken of waar mogelijk uit te breiden. Of door het oude landgebruik of historische beheer te herstellen.

 

Aan de slag

 

Heb je interesse om een project uit te voeren? Neem dan contact op via projecten@brabantsekouters.be.

 

Meer weten?

 

Ben je op zoek naar praktische tips voor het onderhoud van zo’n kleine landschapselementen? Blader dan een door de brochures ‘Knotbomen, knoestige knapen’, ‘Hagen, heggen en houtkanten’, ‘Hoogstamboomgaarden’ en ‘Poelen, parels in het landschap’.