Bosuitbreiding en bosbeheer

Home > Bosuitbreiding en bosbeheer

Elk stukje bos, groot of klein, is belangrijk. Bossen zijn leveranciers van hout en bieden schaduw en verkoeling. Het is een plek om te wandelen of te fietsen én een leefgebied voor planten en dieren.

Door je bos goed te beheren en eventueel uit te breiden maak je als boseigenaar een verschil.

Het Steunpunt Bos werkt samen met en vanuit de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen. Vanuit Steunpunt Bos helpen we jou als boseigenaar om jouw bos te beheren. We doen dat volgens jouw wensen, én met aandacht voor het economische, ecologische en sociale aspect.

 

Voor wie?

Boseigenaars (kleine, grote, particulieren, overheden, …) met vragen over bosbeheer, bosaanplant, wetgeving of administratie.

 

Waarvoor kan je terecht bij het steunpunt bos?

Een verkennend terreinbezoek

Administratieve ondersteuning (kapmachtigingen, subsidies, wetgeving, …)

Advies en ondersteuning bij het beheer van jouw bos, de opmaak van een natuurbeheerplan, bosbeheerwerken, de openstelling van jouw bos,…

Advies en ondersteuning bij het de aanleg van een nieuw bos of uitbreiden van jouw bos,  de opmaak van een compensatieregeling

 

Contact:

Bosconsulent Regio Brabantse Kouters: Matthias Vermeire, 0471 66 21 81, matthias.vermeire@vlaamsbrabant.be

 

bosbeheer