Bosuitbreiding en bosbeheer

Home > Bosuitbreiding en bosbeheer

Bosuitbreiding en boscompensatie

 

Bossen herbergen ook in onze regio een grote natuurrijkdom. Door de verscheidenheid aan leeftijd en ligging, vinden we in Noordwest-Brabant immers tal van bostypes. Helaas zijn net als elders in Vlaanderen ook hier de bossen vaak erg versnipperd. Daarnaast is de algemene bosoppervlakte vrij laag en is er her en der nood aan nieuwe bossen om te wandelen, te spelen,… of om simpelweg de natuur haar gang te laten gaan.

Heb je plannen om een perceel te bebossen? Neem dan zeker contact op met RLBK. Margot De Groote (tel 02 253 43 04) bekijkt met jou alle mogelijkheden en begeleidt je bij je project: van vrijblijvend advies over aanvragen van eventuele vergunningen en subsidies tot de eigenlijke aanplanting.

 

Duurzaam bosbeheer

 

In tandem met de regionale landschappen zet de provincie Vlaams-Brabant via het ‘Provinciaal Steunpunt Bos’ specialisten in die je kunnen ondersteunen bij het beheer van je bos. Ze doen dat met aandacht voor jouw noden én met oog voor het economische, ecologische en sociale functies van je bos. In de Brabantse Kouters kan je terecht bij Matthias Vermeire (tel 0471 66 21 81).

Voor wie?
Boseigenaars (kleine, grote, particulieren, overheden, …) met vragen over bosbeheer, wetgeving of administratie.

Waarvoor kan je terecht bij het provinciaal steunpunt bos?
– Administratieve ondersteuning (kapmachtigingen, subsidies, wetgeving, …)
– Advies bij het beheer van jouw bos
– Advies bij de opmaak van een bosbeheerplan
– Overleg tussen de verschillende belanghebbenden om tot een gezamenlijke visie te komen
– Draagvlak creëren voor een speelbos

 

Meer weten?

 

Heb je een bos dat niet in het werkingsgebied van RLBK ligt? Neem dan eens een kijkje op de de webpagina van de provinciaal steunpunt bos.

Voor algemene info rond bos en groeperingen van private boseigenaars kan je ook op de website terecht van de bosgroepen: www.bosgroepen.be.

 

bosbeheer