Nieuws

Home > Nieuws > Groene Noordrand halfweg…

Groene Noordrand halfweg…

Samen met de partners tekende het projectteam een ruimtelijke visie voor de Groene Noordrand uit. Een groen-blauw-recreatief netwerk, open ruimte én landbouw. Tijdens de tweede helft van dit project zetten we die visie in de praktijk om.

Nog dit voorjaar starten we met de opmaak van een ‘Beheersplan’ voor het Beschermde Landschap ‘Amelgem & omgeving’ (i.s.m. Agentschap Onroerend Erfgoed en de Gemeente Meise), met voorbereidend studiewerk voor een ‘Landinrichtingsplan Groene Noordrand’ (i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij en de Gemeenten Asse, Wemmel en Grimbergen) en met het ‘Integraal Waterproject Maalbeek’ (i.s.m. Bekkensecretariaat en Provinciale Dienst Waterlopen). Drie trajecten waarbij we met alle betrokkenen (bewoners, gebruikers, administraties, …) aan de slag gaan. En met de Wemmelse projecten ‘Reekbeek’ en ‘Wemmelse Motte’ (i.s.m. Agentschap voor Natuur & Bos en de Gemeente Wemmel) zijn ook de eerste terreinacties in uitvoering! Benieuwd naar het vervolg? Volg ons op facebook: @groennoordrand.

Het Strategisch Project Groene Noordrand is een initiatief van RLBK, de Vlaamse Landmaatschappij, en de gemeenten Grimbergen, Wemmel, Meise en Asse. Het wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Ruimte Vlaanderen), de betrokken gemeenten en RLBK

Geef een reactie