Nieuws

Home > Nieuws > 5 nieuwe poelen voor amfibieën

5 nieuwe poelen voor amfibieën

Ook dit jaar draaiden de graafmachines overuren in de Brabantse Kouters om amfibieën geschikt habitat te bezorgen. Verspreid over de gemeenten Merchtem, Meise, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Zemst kregen 10 poelen een herstelbeurt en werden 5 nieuwe poelen gegraven. Twee daarvan legde RLBK specifiek aan voor de Europees beschermde Kamsalamander. Zelf interesse in zo’n amfibieënpoel? Lees er hier meer over!

Deze actie is een initiatief van RLBK en verloopt i.s.m. de betrokken gemeenten, de natuurpuntafdelingen en de eigenaars. Ze werd gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant (leefmilieu en erfgoed) en door het Agentschap voor Natuur en Bos (natuurgerichte maatregelen i.k.v. de Europese Instandhoudingsdoelstellingen).

 

Geef een antwoord