Nieuws

Home > Nieuws > 41.282 keer de schup in de grond

41.282 keer de schup in de grond

Ons plantseizoen is afgerond, met succes. In de Brabantse Kouters kwamen tussen december 2019 en maart 40.417 stuks bosplantgoed, 410 fruitbomen, 283 loofbomen, 88 knotwilgen, 84 stuks kleinfruit bij.

Het plantgoed werd geplant op gemeentelijke percelen, bij particulieren en landbouwers. RLBK werkt de plannen uit, bestelt het plantgoed en volgt de werken op. Het planten gebeurt door sociale-economiebedrijven. RLBK kiest steeds voor inheemse planten, zoals meidoorn, veldesdoorn, sleedoorn, hazelaar, … en loof- en fruitbomen die van oudsher voorkomen in onze streek. Deze nieuwe kleine landschapselementen worden aangeplant op locaties met een voldoende landschappelijke of natuurwaarde, liefst in de buurt van andere bomenrijen, hagen, houtkanten, natuurgebieden, groenblauwe verbindingen of binnen een historische context van die plek. Zo bewaren en versterken we onze streekidentiteit.

De nieuwe kleine landschapselementen zijn niet alleen mooi. Ze zijn ook noodzakelijk voor de dieren. De hagen, heggen en houtkanten zijn voor dieren de ideale groene linten in het landschap om zich te verplaatsen, te voeden, voort te planten of om zich in te verschuilen. De nieuwe en herstelde boomgaarden zijn de ideale thuisbasis voor vogels als de steenuil en voor kleine zoogdieren. En de bomenrijen en dreven leiden o.a. vleermuizen door het landschap.

Wil je zelf aan de slag? Bij onze publicaties ‘Kleine Landschapselementen’ kan je heel wat inspiratie opdoen.

Geef een antwoord