Nieuws

Home > Nieuws > 3000 nieuwe bomen voor speelbos Kersenberg

3000 nieuwe bomen voor speelbos Kersenberg

Tijdens deze winterperiode plant RLBK een speelbos aan de Kersenberg in Nossegem (Zaventem). “Zaventem is een vrij verstedelijkte gemeente. Daarom is de natuurinrichting aan de Kersenberg van groot belang”, vertelt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem (Open VLD). “De buurtkinderen, de basisschool van Nossegem en de Europascouts krijgen met dit project een speelbos  met 3.000 bomen op wandelafstand”, vult Bart Dewandeleer, schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd (CD&V) aan. “En uiteraard kunnen alle inwoners genieten van het bos en de open groene ruimte.”

In totaal is de Kersenberg 1,3 ha groot. Naast wandelpaden en het speelbos, komt er een bloemenweide en een hondenlosloopzone. Een aangepast beheer zal ervoor zorgen dat dit nieuwe groengebied zich in de toekomst mooi ontwikkelt zodat de natuur alle kansen krijgt.

“Normaal gezien hadden we hulp gekregen van de leerlingen in vijfde en zesde jaar van de Vrije Basisschool van Nossegem en jeugdverenigingen om de bomen mee aan te planten. Dit kon helaas niet doorgaan door de huidige Coronamaatregelen. Toch vinden we het waardevol om kinderen bij dit project en de natuur in hun omgeving te betrekken”, vertelt Magda Van Stevens, voorzitter van  Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK vzw). “We bekijken nog de mogelijkheden om hen later in het voorjaar op een leerrijke en interactieve manier het speelbos te laten ontdekken.”

Voor dit project is een budget van 215.000 euro voorzien. De gemeente Zaventem investeerde hiervoor zelf 90.000 euro, onder andere om de gronden aan te kopen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) zorgde voor een subsidie van 125.000 euro via de Groene Rand-projecten.

Een mooi bedrag, maar de urgentie voor meer toegankelijke natuur in Zaventem en de hele Vlaamse Rand is dan ook groot. “Als gemeente trekken we volop de kaart om groen dichter bij de bevolking te brengen. Dit project past perfect in die doelstelling. Via de goede samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters kan de gemeente een aantal mooie natuurprojecten realiseren.  De uitbreiding van de natuurzone aan het Zeen in Sterrebeek en dit speelbos aan de Kersenberg zijn daar mooie voorbeelden van”, sluit schepen Bart Dewandeleer af.

 

Dit project wordt gerealiseerd door Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de gemeente Zaventem met de financiële steun van Vlaanderen (Agentschap voor Natuur en Bos, programma Toegankelijk Groen in de Vlaamse Rand).

Geef een antwoord